Hải Phòng thông qua việc hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT

0
198

Theo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT vừa được HĐND Thành phố Hải Phòng thông qua, học sinh các bậc học này sẽ được hỗ trợ học phí. Thời điểm thực hiện hỗ trợ đối với học sinh mầm non và THCS bắt đầu từ năm học 2020 – 2021, đối với học sinh THPT bắt đầu từ năm học 2021 – 2022. Thời gian hỗ trợ: 9 tháng/1 năm.

Hải Phòng thông qua việc miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT

Ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ học phí cho các đối tượng trên theo mức học phí được HĐND thành phố quyết định.

Việc Hải Phòng ban hành cơ chế riêng của thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với con em nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

TIN LIÊN QUAN

Được miễn toàn bộ học phí, nữ sinh nghèo đã nhập học, “chỉ lo cho sức khỏe của mẹ”

Nữ sinh nghèo xứ Nghệ xin mẹ đóng khung giấy báo nhập học làm… kỷ niệm

Hoàng Thanh
Từ khóa: học phí Hải Phòng miễn học phí mầm non học phí THPT