Home Thời sự Xã hội 16 cán bộ lãnh đạo Bình Dương thiếu điều kiện vẫn được...

16 cán bộ lãnh đạo Bình Dương thiếu điều kiện vẫn được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

16 cán bộ lãnh đạo Bình Dương thiếu điều kiện vẫn được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
Bình Dương vẫn còn 16 cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại dù thiếu điều kiện, tiêu chuẩn

Chánh Thanh tra Bộ Nội Vụ Nguyễn Mạnh Khương vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo đó, việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý qua kiểm tra có 8 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 7 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiểu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng về quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Bộ, ngành chủ quản; có trường hợp chưa giữ ngạch chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh ủy Bình Dương.

Đặc biệt có 1 lãnh đạo cấp Sở được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ 60 tháng công tác và không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ một số hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp Sở chưa lưu giữ đầy đủ bản kê khai tài sản, giấy khám sức khỏe, kê khai lỹ lịch. Một số cơ quan, đơn vị thực hiện không đầy đủ các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nội dung biên bản họp còn sơ sài, có nhiều trường hợp bổ nhiệm lại chậm.

Đáng lưu ý, có một lãnh đạo Sở được bổ nhiệm ngoài giai đoạn thanh tra có thông tin phản ánh chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh ủy Bình Dương.

Trước những sai phạm trên, Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức báo cáo cấp ủy cùng cấp tiến hành đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, kết quả xếp loại hàng năm đối với 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 mà thiếu điều kiện, tiêu chuẩn; tuyển dụng công chức không đúng quy định, thực hiện sai về quy trình, thủ tục theo quy định và 1 lãnh đạo Sở có thông tin phản ánh ngoài giai đoạn thanh tra để xem xét việc thu hồi hủy bỏ quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm lại theo thông báo kết luật của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các hướng dẫn của Đảng.

TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn… đụng đâu cũng thấy

Hà Tĩnh: Dùng bằng cấp 2 của người khác, địa chính nhận sai, nữ phó bí thư “quanh co”

“Nâng đỡ không trong sáng” đều có bàn tay đạo diễn của người đứng đầu đơn vị

N. Huyền
- Advertisment -
16 cán bộ lãnh đạo Bình Dương thiếu điều kiện vẫn được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Most Popular

Recent Comments