Đoàn của Bộ Chính trị thông báo dự thảo kết luận về cán bộ cấp chiến lược

0
1231

Tiếp tục chương trình làm việc về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, sáng nay Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26 của TƯ (Đoàn 1152) làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc – Ảnh: VGP

Buổi làm việc nhằm thông báo dự thảo báo cáo kết luận của Đoàn kiểm tra 1152 tới Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị quyết số 26, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại cuộc họp, Phó Trưởng đoàn 1152 Nguyễn Sỹ Hiệp đã báo cáo dự thảo kết luận kiểm tra tại Bình Phước.

Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết trong toàn đảng bộ, ban hành nhiều văn bản triển khai có tính khả thi cao, các đảng bộ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Kế hoạch của Ban Thường vụ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân.

Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ bước đầu được thu gọn, hoạt động có hiệu quả, kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, dự kiến GRDP năm 2019 tăng trên 8%, an ninh quốc phòng ổn định,…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Sỹ Hiệp cũng chỉ ra những hạn chế của Bình Phước trong triển khai các Nghị quyết là công tác nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn yếu, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố còn chậm so với kế hoạch…

Điểm sáng trong xây dựng đội ngũ cán bộ dưới 40 tuổi

Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra và ý kiến của các thành viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên đoàn công tác tiếp thu, chắt lọc các ý kiến giải trình để hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị.

Ảnh: VGP/Thành Chung

Theo đó, Phó Thủ tướng đánh giá Bình Phước triển khai thực hiện Nghị quyết bài bản với các kế hoạch, chương trình, mục tiêu cụ thể; tổ chức triển khai quyết liệt bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, tạo đồng thuận xã hội và giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các cấp ủy trực thuộc để rút kinh nghiệm.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá điểm sáng của Bình Phước là coi trọng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhất là đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ dưới 40 tuổi, nữ giới, là đồng bào dân tộc, đáp ứng được yêu cầu của công việc; thực hiện nhiều nội dung thí điểm của Nghị quyết 26-NQ/TW…

“Công tác xây dựng cán bộ và sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn đã giúp kinh tế-xã hội của Bình Phước tiếp tục phát triển, GRDP tăng 8,48%, thu ngân sách tăng mạnh (từ 3.000 tỷ đồng đầu nhiệm kỳ lên 9.000 tỷ đồng vào năm nay-PV), an ninh, quốc phòng được bảo đảm”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh ý nghĩa của việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết số 26 gắn với Nghị quyết 18 của TƯ không chỉ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược đáp ứng yêu cầu mới về phát triển của đất nước, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị mà còn góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn tới.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Phước tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết của Đảng; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, bảo đảm cơ cấu cán bộ về giới, dân tộc, độ tuổi, chống hiện tượng chạy chức, chạy quyền…

Theo VGP