Hà Nội: Tăng học phí với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

0
1240
HĐND TP Hà Nội đã thông qua mức tăng học phí đối với các trường công lập chất lượng cao

Theo đó, mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao năm học 2020-2021 như sau:

Mức trần học phí trường mầm non, Trung học cơ sở được giữ nguyên như năm 2019-2020.

Cụ thể, đối với trường mầm non, mức trần học phí là 5,1 triệu đồng. Đối với trường Trung học cơ sở, mức trần học phí là 5,3 triệu đồng

Bậc tiểu học, Trung học phổ thông được quyết định tăng học phí.

Cụ thể, đối với các trường tiểu học, mức trần học phí là 5,5 triệu. Cấp học Trung học phổ thông có mức trần học phí là 5,7 triệu đồng.

Nghị quyết nêu rõ, trên cơ sở mức trần học phí, hàng năm thủ tướng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn, cùng cam kết chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy, kết quả kiểm định và mức hỗ trợ của ngân sách để quyết định mức học phí cụ thể sau khi có sự thống nhất văn bản của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý.

Mức trần học phí của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao áp dụng năm học 2020-2021, được điều chỉnh từ năm học 2021-2022 cùng với việc quyết định mức phân bổ ngân sách và thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố, đến tháng 11/2019, toàn Hà Nội có 19 trường chất lượng cao được công nhận.

Trong đó có 14 trường công lập và 5 trường ngoài công lập. Trong 14 trường công công lập chất lượng cao có 7 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông.

Tiêu chí của trường chất lượng cao là thành tích, chất lượng giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý, phương pháp giảng dạy, số lượng học sinh một lớp…

Sỹ số lớp học được đảm bảo với mức không quá 30 học sinh ở bậc tiểu học, không quá 35 trẻ độ tuổi mầm non.

Trong tờ trình số 249/TTr-UBND do Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung ký gửi Hội đồng Nhân dân Hà Nội nêu, năm học 2019-2020, trong số 14 trường công lập chất lượng cao của Hà Nội có 2 trường có mức học phí bằng 100% mức trần là trường Tiểu học đô thị Sài Đồng và trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú – Đống Đa, 12 trường còn lại có mức thu từ 40% đến 98% mức trần.

Theo kết quả biểu quyết, 95/95 đại biểu đồng ý (đạt 100%) giữ nguyên trần học phí với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng bậc mầm non, Trung học cơ sở và tăng trần học phí bậc Tiểu học, Trung học phổ thông.

TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lo ngại tăng học phí không giảm lạm thu

Hà Nội đồng ý tăng mức học phí các cấp học công lập từ đầu năm 2016

N. Huyền