“Phá sản” biên soạn SGK: Bộ GD&ĐT chi 16 triệu USD vào việc gì?

0
79

Để triển khai đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, tháng 1/2017, Bộ GD&ĐT khởi động dự án vay Ngân hàng Thế giới (WB) 77 triệu USD, trong đó 16 triệu USD được chi cho việc biên soạn một bộ sách giáo khoa.

Trong số này, có khoản 16 triệu USD dành để biên soạn bộ sách giáo khoa (SGK) do Bộ GD&ĐT tổ chức thực hiện. Cụ thể, Bộ GD&ĐT sẽ dùng 16 triệu USD này để xây dựng bản thảo và lấy ý kiến đối với bản thảo một bộ SGK; thẩm định, thực nghiệm và phê duyệt cho phép sử dụng đối với một bộ SGK; biên soạn SGK song ngữ cấp tiểu học (tiếng Việt, tiếng một số dân tộc thiểu số có chữ viết) và biên soạn, thử nghiệm SGK điện tử. Bên cạnh đó, dự án sẽ thẩm định các SGK (bao gồm sách của Bộ GD-ĐT và sách khác do cá nhân, tổ chức biên soạn).

Tuy nhiên, đến tháng 5/2019, Bộ GD&ĐT báo cáo không thực hiện được bộ sách này. Vậy 16 triệu USD này sẽ đi đâu?

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) cho biết, 16 triệu USD trong kế hoạch không chỉ để biên soạn một bộ SGK mà còn biên soạn SGK song ngữ tiếng dân tộc thiểu số, dành cho việc chuyển một số SGK sang chữ nổi. Nếu Bộ biên soạn một bộ sách, số tiền sẽ được chi cho tập huấn, bồi dưỡng chuyên gia, thù lao cho tác giả biên soạn, thẩm định SGK.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT đang thảo luận với nhà tài trợ để thiết kế lại, tái phân bổ và chỉnh sửa sổ tay. Dự tính, nguồn tiền sẽ chi dùng để tái cấu trúc kinh phí dự án tiếp tục triển khai như chi một phần nhỏ cho chuyên gia quốc tế về SGK để xây dựng tài liệu hướng dẫn cũng như thẩm định SGK đảm bảo chất lượng; tập huấn giáo viên; tăng thêm kinh phí mua sách cho thư viện của vùng khó khăn…

Về việc có một số chuyên gia cho rằng, khi không thực hiện đúng nội dung dự kiến, Bộ GD&ĐT nên trả lại tiền vay cho WB, ông Thành cho hay, nếu không tái cấu trúc dự án mà trả lại nghĩa là trả về ngân sách nhưng sau đó, vẫn phải dùng ngân sách để chi cho một loạt hoạt động sau này như mua sách hỗ trợ cho đối tượng chính sách được mượn, bồi dưỡng giáo viên….

Do vậy, việc tái cấu trúc, phân bổ lại số tiền trong dự án trong giai đoạn đầu triển khai chương trình, SGK mới là cần thiết, đồng thời cũng nhằm đảm bảo mục tiêu cho giai đoạn đầu thực hiện chương trình mới.

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Bộ GD&ĐT không công khai ý kiến thẩm định sách giáo khoa?

Làm sao để lựa chọn được SGK phù hợp với địa phương mà không có tiêu cực?

Hoàng Thanh
Từ khóa: sách giáo khoa 16 triệu USD chương trình giáo dục phổ thông mới