Đà Nẵng: Hai năm 2018 – 2019 giảm hơn 100 vị trí lãnh đạo, quản lý

0
1165

Ngày 2/12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, qua 2 năm 2018 – 2019 triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Đà Nẵng quản lý giai đoạn 2018 – 2021, UBND TP Đà Nẵng đã hoàn thành sắp xếp 58 đơn vị, vượt 09 đơn vị so với số lượng dự kiến mà Đề án đặt ra (49 đơn vị).

Trong 2 năm 2018 – 2019, Đà Nẵng đã giảm hơn 100 vị trí lãnh đạo, quản lý qua sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập do UBND TP quản lý (Ảnh: HC)

Hiệu quả tinh gọn tổ chức bộ máy thể hiện rõ rệt theo tiêu chí “4 giảm”. Thứ nhất là “Giảm đầu mối”. Qua sắp xếp 58 đơn vị đã giảm 32 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 91 đơn vị cấp phòng. Thứ hai là “Giảm lãnh đạo, quản lý”. Qua sắp xếp các đơn vị nêu trên đã giảm 103 vị trí lãnh đạo, quản lý.

Thứ ba là “Giảm biên chế”, thu hồi 73 chỉ tiêu số lượng người làm việc; giải quyết cho 36 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; chấm dứt hợp đồng lao động đối với 21 người.

Và thứ tư là “Giảm kinh phí từ ngân sách”. Qua sắp xếp đã thu hồi biên chế và giảm phụ cấp chức vụ lãnh đạo, ước giảm 8,5 tỉ đồng/năm. Đồng thời thông qua đổi mới, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, chuyển sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên, trong giai đoạn 2017 – 2019 đã giảm chi ngân sách cho đơn vị sự nghiệp so với dự toán đầu năm hơn 274 tỉ đồng (năm 2017 giảm chi 194.874 triệu đồng; năm 2018 giảm chi 46.525 triệu đồng; năm 2019 tính đến hết ngày 31/7/2019 giảm chi 917 triệu đồng).

“Thời gian đầu triển khai Đề án, công tác sắp xếp gặp không ít khó khăn do tâm lý e ngại va chạm; nhiều đơn vị muốn lùi thời gian sắp xếp hoặc muốn sắp xếp cơ học để tránh tác động đến vị trí lãnh đạo, quản lý, không muốn bị cắt giảm số lượng người làm việc và vị trí việc làm dôi dư khi sắp xếp!” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay.

Tuy vậy, ông cho biết thêm, qua thời gian, với sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm của lãnh đạo và chính quyền TP, đồng thời nhìn thấy hiệu quả tinh gọn bộ máy của hệ thống đơn vị sự nghiệp nên các cơ quan, đơn vị đã triển khai nghiêm túc việc sắp xếp. Công tác sắp xếp, đổi mới đã tác động rõ nét đến nhận thức và phương thức quản lý của các cấp, các ngành và đơn vị sự nghiệp công lập.

Một số sở, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, đề xuất thêm nội dung sắp xếp như: sáp nhập trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở LĐ-TB&XH; hợp nhất các Đài truyền thanh và trung tâm Văn hóa quận, huyện thành trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận, huyện…

Đồng thời khắc phục chồng chéo trong công tác quản lý, như đã chuyển ban Nghĩa trang trực thuộc Sở LĐ-TB&XH sang trực thuộc Sở Xây dựng; chuyển Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải từ Sở TN-MT về Sở Xây dựng quản lý…

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án đã hoàn thành trong năm 2019. Trong quý 4/2019 tiến hành sắp xếp một số trường hợp phát sinh ngoài Đề án như: sắp xếp tinh gọn 03 đơn vị hoạt động trên lĩnh vực hợp tác quốc tế trực thuộc Sở Ngoại vụ; hợp nhất 02 Ban quản lý chợ trực thuộc UBND quận Hải Châu.

Ông Huỳnh Đức Thơ nêu rõ: “Trong thời gian tới, UBND TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp cho người dân, doanh nghiệp và du khách.

Giai đoạn 2020 – 2021 sẽ tập trung vào công tác đổi mới tổ chức, hoạt động trong đơn vị sự nghiệp công lập, chú trọng đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ để giảm chi ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập; cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ”.

TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Các bị can bị khởi tố tội ‘cho vay lãi nặng’ đều là người ngoại tỉnh

Đà Nẵng: Đưa nhiều dự án ra khỏi danh mục trọng điểm 2016-2020

Đà Nẵng: Kêu gọi doanh nghiệp và người dân hiến kế xúc tiến du lịch

HẢI CHÂU