Mỗi trường sẽ phải lập 1 hội đồng ít nhất 11 người để chọn SGK

0
42

Theo dự thảo, nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa là phải thuộc danh mục đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Chỉ lựa chọn 1 sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp.

Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm kinh tế – xã hội của địa phương và với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Giám đốc sở GD-ĐT sẽ hướng dẫn cụ thể tiêu chí để lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với địa phương.

Theo dự thảo, Hội đồng lựa chọn sách của cơ sở giáo dục phổ thông sẽ do người đứng đầu thành lập. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập 1 hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 1 hội đồng.

Hội đồng này sẽ bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục có sách giáo khoa lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người, trong đó có ít nhất 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên.

Người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa của các nhà xuất bản không được tham gia Hội đồng.

Theo dự thảo mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, mỗi trường sẽ phải lập 1 hội đồng ít nhất 11 người để chọn SGK. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Nhiệm vụ của Hội đồng là lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; đề xuất danh mục sách giáo khoa lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với người đứng đầu.

Về cơ cấu Hội đồng, theo dự thảo, Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông. Phó Chủ tịch Hội đồng là cấp phó người đứng đầu hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn. Thư ký Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn.

Ủy viên Hội đồng là tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng là làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký.

Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được ghi thành biên bản và được công khai tại cơ sở giáo dục phổ thông. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên tham dự.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông ban hành quyết định danh mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong cơ sở. Cùng đó phải công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng và niêm yết tại cơ sở trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 5 tháng.

Cơ sở giáo dục phổ thông có trách nhiệm báo cáo sở hoặc phòng GD-ĐT kết quả lựa chọn sách giáo khoa tùy theo từng cấp quản lý. Cùng đó, chịu trách nhiệm trước học sinh, cha mẹ học sinh và các cơ quan quản lý giáo dục về quyết định lựa chọn sách giáo khoa.

TIN LIÊN QUAN

IMSO 2019: Đoàn Việt Nam giành nhiều huy chương Toán học và Khoa học quốc tế

Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ trẻ tử vong khi chơi cầu trượt tại trường

Đồng Nai: Tài xế phân trần lý do xe làm văng 2 em học sinh xuống đường

Thanh Hùng/ Vietnamnet
Từ khóa: sách giáo khoa sách giáo khoa lớp 1 sách giáo khoa mới Bộ GD-ĐT