Hải Phòng: Sẽ siết chặt hoạt động của các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học

0
44
Cụ thể, xét đề nghị của Sở GD&ĐT Hải Phòng, UBND thành phố vừa giao sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học (TTNN, TH) trên địa bàn thành phố. Sở GD&ĐT Hải Phòng báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện sau khi kết thúc kiểm tra.

Hiện nay trên toàn thành phố Hải Phòng có 201 TTNN, TH, kỹ năng sống, các trung tâm hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Hải Phòng sẽ siết chặt hoạt động của các Trung tâm Ngoại ngữ,tin học (ảnh minh họa)

Sự ra đời của các trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng sống, các trung tâm hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại Hải Phòng phần nào đáp ứng được nhu cầu học tập suốt đời của học sinh và nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, trình độ dân trí của người dân.

Tuy nhiên, trong số 201 trung tâm chỉ có 110 trung tâm được cấp phép (chiếm 54,72%) dẫn đến nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý hoạt động của các trung tâm.

Qua khảo sát, quận Lê Chân có 52 trung tâm, trong đó có 40 trung tâm được cấp phép hoạt động. Trong đó có: 15 trung tâm học tập cộng đồng; 19 trung tâm ngoại ngữ và tin học; 1 trung tâm kỹ năng sống; 2 trung tâm giáo dục chuyên biệt; 3 trung tâm giáo dục ngoài giờ chính khóa. Việc quản lý hoạt động của các trung tâm này gặp phải nhiều khó khăn.

Cái khó trong công tác quản lý hoạt động của các TTNN, TH, kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa của chính quyền địa phương là không có cán bộ chuyên trách theo dõi trong khi các trung tâm thường xuyên thành lập, giải thể và biến động mạnh.

Việc thống kê số lượng, quy mô, rà soát và quản lý các trung tâm gặp khó khăn do thẩm quyền cấp phép thuộc Sở GD&ĐT và các sở ban ngành khác của thành phố thực hiện. Hầu hết các cơ sở không cung cấp thông tin số lượng giáo viên, học sinh tham gia chương trình giảng dạy cho đoàn kiểm tra.

TIN LIÊN QUAN

Có thu hồi được các chứng chỉ tiếng Anh vi phạm của ĐH Luật TPHCM?

Đà Nẵng: Nhà trường không được ‘bán’ thông tin của phụ huynh, học sinh

Hoàng Thanh
Từ khóa: Hải Phòng trung tâm ngoại ngữ tin học cấp phép