Chánh văn phòng Liên đoàn LĐ Nghệ An được bổ nhiệm 3 nhiệm kỳ có đúng luật?

0
101
Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, nơi ông Quý công tác.

Ngày 11/5/2018, ông Nguyễn Tử Phương – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An ký Quyết định số 140/QĐ-LĐLĐ về việc bổ nhiệm ông Trương Xuân Quý – Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh tiếp tục giữ chức vụ này trong thời hạn 5 năm.

Điều đáng nói, đây là nhiệm kỳ thứ 3, ông Quý đảm đương chức vụ Chánh văn phòng ở đơn vị này. Điều này làm nảy sinh nhiều ý kiến trong dư luận xã hội.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, ông Trương Xuân Quý, sinh ngày 1/2/1962, đã được bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng hai nhiệm kỳ, từ tháng 3/2008 đến tháng 3/2018. Như vậy, sau khi hết 2 nhiệm kỳ công tác, ông Quý sẽ còn gần 4 năm mới đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Trương Xuân Quý cũng xác nhận: Ông đã đảm đương chức vụ Chánh văn phòng nhiệm kỳ thứ 3. Việc bố trí công việc này theo phân công của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh.

“Tổ chức định bố trí tôi sang một ban khác, nhưng vì còn hơn 2 năm nữa nên không đủ điều kiện về mặt thời gian”, ông Quý nói. Đến thời điểm này, ông Quý đã giữ chức vụ Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh Nghệ An 11 năm, 6 tháng.

Quyết định bổ nhiệm đảm đương chức vụ Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh Nghệ An lần 3 đối với ông Trương Xuân Quý.

Tại buổi làm việc, ông Trương Xuân Quý cho chúng tôi xem Quyết định số 732/QĐ-TLĐ ngày 26/4/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan công đoàn các cấp.

Cụ thể, tại điểm b, Điều 3 quy định về phạm vi, đối tượng, chức danh luân chuyển: “Cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc cần phải luân chuyển theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng”. Trong đó, có nêu đối tượng luân chuyển ở cấp LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố, bao gồm: Trưởng các ban: Tổ chức, Tài chính, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, cấp trưởng, kế toán trưởng, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc liên đoàn lao động tỉnh, thành phố.

Ông Quý cho rằng, ông không thuộc những thành phần bắt buộc phải luân chuyển như quy định này.

Ông Quý viện dẫn Quyết định số 732/QĐ-TLĐ ngày 26/4/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam để khẳng định bản thân ông không thuộc đối tượng phải luân chuyển.

Tuy nhiên, Quyết định 732/QĐ-TLĐ ngày 26/4/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành sau khi ông Quý được bổ nhiệm chức vụ Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh Nghệ An lần thứ 3.

Ông Trương Xuân Quý đảm đương chức vụ Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh đã gần 12 năm.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, bà Phan Thị Trang – Trưởng Ban tổ chức, LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết: Theo quy định thì một chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ, nhưng do đồng chí Trương Xuân Quý đến lúc đại hội (Đại hội XVIII, Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023 vào tháng 4/2018 – PV) gần hết tuổi, thì bố trí công việc khác sẽ không đủ một nhiệm kỳ nữa.

“Trong Ban thường vụ cũng có sự phân công, xét thấy nhiệm vụ này đồng chí Quý cũng quen việc, có kinh nghiệm; về thời gian để bổ nhiệm đồng chí Quý sang công việc khác cũng không đủ một nhiệm kỳ nữa”, bà Trang nói.

Bà Trang cho biết thêm: “Sau khi hết nhiệm kỳ để tổ chức đại hội, chúng tôi đã làm đề án nhân sự gồm số lượng, con người cụ thể và có hồ sơ đầy đủ gửi sang Ban tổ chức Tỉnh ủy,và BTC Tỉnh ủy tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy để duyệt đề án nhân sự đại hội cho LĐLĐ Nghệ An. Cái này, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng duyệt rồi”.

“Tổng liên đoàn không có quy định nào về việc Chánh văn phòng chỉ có 2 nhiệm kỳ, về mặt thủ tục, quy trình chúng tôi làm đúng theo quy định cả”, bà Trang khẳng định.

TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ công bố hàng loạt vi phạm của Công ty Lã Vọng tại nhiều dự án

Nghệ An: Không đủ tuổi quy định vẫn được bỏ phiếu tín nhiệm quy hoạch lãnh đạo

Việt Hòa
Từ khóa: Quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng Trương Xuân Quý LĐLĐ Nghệ An Nguyễn Tử Phương