Quốc hội bầu Chủ nhiệm UB Pháp luật

0
1242

Sáng nay, UB Thường vụ QH sẽ trình danh sách để QH bầu ủy viên của UB, tiếp theo các ĐB sẽ thảo luận tại đoàn.

Sang buổi chiều, Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn ĐBQH và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu ủy viên UB Thường vụ QH.

QH sau đó thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bầu ủy viên UB Thường vụ QH; Thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ nhiệm UB Pháp luật bằng hệ thống biểu quyết điện tử và bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Về nhân sự giới thiệu bầu làm ủy viên UB Thường vụ Qh, Chủ nhiệm UB Pháp luật hiện là thông tin kín.

Quốc hội bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB Pháp luật hôm thứ 6 vừa qua

Tuần cuối của kỳ họp, QH sẽ biểu quyết một số luật và nghị quyết: Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kiểm toán Nhà nước. Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pet (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận); Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước;

Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Nghị quyết về công tác tư pháp; Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của TP Hà Nội;

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

Ba dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Xây dựng sẽ được QH thảo luận lần đầu tại hội trường. Theo quy trình, các dự án luật này sẽ tiếp tục được các ĐB cho ý kiến tại kỳ họp tiếp theo.

Kỳ họp sẽ bế mạc vào chiều 27/11.

Trần Thường

Trần Thường/VNN