TVQH chốt phương án sắp xếp lại huyện, xã tại 8 tỉnh

0
1149
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

8 tỉnh gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận.

Trình bày tóm tắt Tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nêu rõ, theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp: 40 đơn vị. Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp thì số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Giang từ 230 đơn vị giảm xuống còn 209 đơn vị (giảm 21 đơn vị).

Đối với đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 4 đơn vị. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên từ 180 đơn vị giảm xuống còn 178 đơn vị (giảm 2 đơn vị).

Đối với đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên, có 1 đơn vị hành chính cấp huyện (thành phố Điện Biên Phủ) thuộc diện phải sắp xếp. Phương án điều chỉnh đơn vị hành chính huyện Điện Biên để mở rộng địa giới hành chính thành phố Điện Biên Phủ. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là 3 đơn vị; số lượng đơn vị hành chính cấp xã liền kề có liên quan đến việc sắp xếp là 1 đơn vị. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện giữ nguyên như hiện nay; số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Điện Biên từ 130 đơn vị giảm xuống còn 129 đơn vị (giảm 1 đơn vị).

Đối với đề nghị của UBND tỉnh Bình Thuận, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp: 6 đơn vị. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận từ 127 đơn vị giảm xuống còn 124 đơn vị (giảm 3 đơn vị).

Về đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh, có 1 đơn vị hành chính cấp huyện (thị xã Hồng Lĩnh) thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021 nhưng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chưa sắp xếp trong đợt này. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp: 80 đơn vị. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021 nhưng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chưa sắp xếp trong đợt này là 12 đơn vị.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất thành lập thị trấn Lộc Hà trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 9,39 km2 diện tích tự nhiên và dân số 9.624 người của xã Thạch Bằng hiện có. Sau khi thành lập thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 1 thị trấn và 12 xã.

Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập thị trấn Lộc Hà, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh từ 262 đơn vị giảm xuống còn 216 đơn vị (giảm là 46 đơn vị).

Đối với đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp: 51 đơn vị. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp nhưng tỉnh Lạng Sơn đề nghị chưa sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021 là 10 đơn vị. Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lạng Sơn từ 226 giảm xuống còn 200 đơn vị (giảm 26 đơn vị).

Đối với đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 4 đơn vị. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021 nhưng tỉnh Tuyên Quang đề nghị chưa sắp xếp trong đợt này là 1 đơn vị.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập 3 phường thuộc thành phố Tuyên Quang.

Kết quả sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập 3 phường thì số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tuyên Quang từ 140 đơn vị giảm xuống còn 138 đơn vị (giảm 2 đơn vị).

Đối với đề nghị của UBND tỉnh Phú Yên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 4 đơn vị. Kết quả sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên từ 112 đơn vị giảm xuống còn 110 đơn vị (giảm 2 đơn vị).

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, các ủy viên UBTV Quốc hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về các đề án này.

Theo đó, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự đã biểu quyết tán thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 8 tỉnh gồm Bắc Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận.

TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 98,55% số cử tri đồng ý việc nhập huyện Hoành bồ vào TP Hạ Long

Thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Gia Lai

Thừa Thiên Huế giảm 7 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

N. Huyền