Home Thông tin tổng hợp Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng là thành viên Ban chỉ đạo cải...

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng là thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng là thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ảnh: Trọng Đạt/Vietnamnet)

Quyết định 1640 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa được Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ký ban hành.

Theo đó, cùng với việc thay thế ông Nguyễn Minh Hồng, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do nghỉ hưu bằng ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay ông Nguyễn Viết Tiến làm thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do ông Nguyễn Viết Tiến nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Quyết định 442 ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban chỉ đạo này là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ có các nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hàng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ; Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ; các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác cải cách hành chính.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính; tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan tình hình triển khai công tác cải cách hành chính; nghiên cứu, đánh giá và kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

PV
- Advertisment -
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng là thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Most Popular

Recent Comments