Hàng loạt cơ quan bị điểm mặt vụ sai phạm tại Công ty Lâm Nghiệp Đắk Wil

0
1186
Trụ sở Công ty Lâm Nghiệp Đắk Wil…

Cụ thể, đối với Hạt Kiểm lâm Cư Jút, công tác phối hợp với chủ rừng trong tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng, quản lý đất rừng, tuyên truyền pháp luật bảo vệ và phát triển rừng chưa thường xuyên.

Tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn, săn bắn động vật rừng diễn ra thường xuyên.

Tuy nhiên, Hạt Kiểm lâm Cư Jút lại không phát hiện, xử lý dẫn đến việc cả Hạt trưởng, Hạt phó và kiểm lâm địa bàn bị kỷ luật.

Để sai phạm trên xảy ra, trách nhiệm thuộc Hạt trưởng, kiểm lâm địa bàn các xã Đắk Wil, Đắk Rông giai đoạn 2015-2017.

Đối với Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông: Trong quá trình thực hiện kiểm kê rừng năm 2014, diện tích kiểm kê của Công ty Đắk Wil không đúng với thực tế quản lý, sử dụng nhưng Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông lại thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm kê đối với đất, rừng của Công ty Đắk Wil quản lý tại Quyết định số 67/QĐ-UBND 14/1/2015 không chính xác.

Trách nhiệm này cơ quan Thanh tra chỉ rõ, thuộc về Tổ công tác kiêm kê rừng Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Theo cơ quan Thanh tra, từ khi Công ty Đắk Wil được cấp giấy CNQSDĐ ngày 04/09/2003. Trong khoảng thời gian này cho đến ngày 2/12/2015 đã thu hồi 3.982,8ha giao cho các đơn vị khác quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, giấy CNQSDĐ của Công ty Đắk Wil lại chưa được Sở TN&MT tham mưa cho UBND tỉnh điều chỉnh.

Trách nhiệm này thuộc phòng Quy hoạch – Giao đất, trong công tác tham mưa, giám đốc, phó giám đốc phụ trách lĩnh vực Quy hoạch – Giao đất của Sở Tài nguyên và Môi trường từ năm 2015-2018 chịu trách nhiệm.

Trước đó, Infonet đã có bài “Đắk Nông: Phát hiện nhiều sai phạm tại Cty Đắk Wil, giám đốc nghỉ hưu theo chế độ”, phản ánh hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm Nghiệp Đắk Wil.

Trong đó có các nội như, quản lý, sử dụng đất, rừng và đầu tư phát triển kinh tế bên ngoài không hiệu quả.

Điều khiến dư luận quan tâm là việc ông Phạm Văn Chính (nguyên Chủ tịch công ty Đắk Wil), người chịu trác nhiệm chính cho những sai phạm trên lại đã nghỉ hưu năm 2018.

TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Phát hiện nhiều sai phạm tại Cty Đắk Wil, giám đốc nghỉ hưu theo chế độ

Hải Dương
Từ khóa: Công ty Lâm Nghiệp Đắk Wil