Hà Nội hỏa tốc dừng thi tuyển, 2.700 giáo viên hợp đồng được xét tuyển đặc cách

0
937
Hơn 2.700 giáo viên hợp đồng ở Hà Nội đã được xét tuyển đặc cách

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký công văn hỏa tốc số 5119/UBND-NC ngày 15/11 gửi Giám đốc các Sở Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Nội dung công văn nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 5387/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan thực hiện nội dung văn bản nói trên của Bộ Nội vụ; tạm dừng việc thi tuyển và xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã để thực hiện theo nội dung của văn bản nêu trên và báo cáo thành phố về kết quả thực hiện.

Trước đó, việc rà soát giáo viên đã có hợp đồng trên địa bàn đã được UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội thực hiện từ tháng 3/2019.

Tuy nhiên, qua quá trình rà soát và căn cứ vào quy định tại khoản 7, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Nội vụ Hà Nội xác nhận không có giáo viên hợp đồng nào đạt đủ điều kiện để xét tuyển đặc cách.

Với công văn chỉ đạo mới của UBND thành phố Hà Nội, sẽ có khoảng 2.700 giáo viên ký hợp đồng trước năm 2015 có cơ hội được xét đặc cách.

TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh lập danh sách xét tuyển đặc cách giáo viên hợp đồng

Bộ Nội vụ yêu cầu tuyển dụng đặc cách giáo viên ký hợp đồng trước năm 2015

ĐB mang tâm thư giáo viên Hà Nội ra nghị trường: Rất nhiều giáo viên đồng cảnh

N. Huyền