Học sinh phạm khuyết điểm, giáo viên phạt thế nào là đúng?

0
969

Những ngày qua, clip ghi lại hình ảnh N.H.M.Q. (học sinh lớp 8, trường THCS Ngô Quyền, quận Tân Bình, TP.HCM) đọc kiểm điểm trước toàn trường vì xúc phạm nhóm nhạc Hàn Quốc BTS gây tranh cãi trong dư luận.

Có người cho rằng việc nhà trường ghi lại những hình ảnh đăng lên mạng nhằm nhắc nhở học sinh Q. cũng như toàn thể các học sinh khác. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ GD&ĐT, không có quy định nào về việc đăng tải clip kỷ luật học sinh lên mạng, cũng không có nội dung buộc học sinh đọc bản kiểm điểm trước toàn trường.

Hiện, các hình thức kỷ luật học sinh được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 08 của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 21/3/1988. Theo quy định của thông tư này, có 5 hình thức kỷ luật học sinh phổ thông phạm khuyết điểm gồm: Khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ và đuổi học một năm.

Học sinh phải đọc kiểm điểm trước toàn trường vì xúc phạm nhóm nhạc Hàn Quốc BTS không phải là hình phạt đầu tiên gây phản cảm và vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT.

Khiển trách trước lớp

Những học sinh sinh phạm một trong các khuyết điểm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy của nhà trường, quyền hạn và nhiệm vụ của bản thân sẽ bị khiển trách trước lớp:

– Nghỉ học không xin phép từ 3 buổi trở lên trong thời gian 1 tháng.

– Không thuộc bài hoặc làm bài, không chuẩn bị bài đầy đủ do thầy, cô giáo quy định từ 3 lần trở lên trong thời gian 1 tháng.

– Đi học không đúng giờ hoặc đi lao động không mang theo dụng cụ lao động mà nhà trường đã qui định từ 3 lần trở lên trong thời gian 1 tháng.

– Nói năng thô tục, đánh bạc (chơi số đề) hút thuốc lá…

– Mắc khuyết điểm sai phạm thuộc những điều nhà trường ngăn cấm, dù chỉ là một lần, song có tác hại nhất định đến việc giáo dục toàn diện của nhà trường như: quay cóp hoặc gà bài cho bạn trong giờ kiểm tra bài, có thái độ kém văn hóa hoặc hành vi thiếu đạo đức với thầy cô giáo, cha mẹ, bạn bè và những người xung quanh, gây mất đoàn kết trong tổ, nhóm học tập, bao che hoặc đồng tình với hành động sai phạm của bạn.

Học sinh không báo cáo với nhà trường những việc làm sai trái của bạn mà mình biết để nhà trường có biện pháp ngăn ngừa kịp thời, hoặc kiểm điểm sai phạm khác mà tính chất và mức độ có tác hại tương đương.

Việc quyết định khiển trách trước lớp sẽ do giáo viên chủ nhiệm lớp xét quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến của cán bộ chi đoàn, cán bộ lớp và công bố kịp thời vào buổi sinh hoạt lớp hàng tuần, sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo Hiệu trưởng để biết va theo dõi.

Khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường

Những học sinh phạm một trong các những khuyết điểm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy của nhà trường, quyền hạn và nhiệm vụ của bản thân sẽ bị khiển trách trước hội đồng kỉ luật nhà trường:

– Tái phạm nhiều lần một trong các khuyết điểm, sai phạm đã bị khiển trách trước lớp.

– Mắc khuyết điểm, sai phạm thuộc những điều nhà trường ngăn cấm, dù chỉ là một lần, song đã gây nhiều tác hại ảnh hưởng không tốt đến việc giáo dục toàn diện của nhà trường như: Ăn cắp bút, sách, tiền bạc, đồ dùng tư trang… của bạn bè, thầy cô giáo, gia đình hoặc của nhân dân nơi mình ở: Gây gổ, đánh nhau với bạn bè và những người ở ngoài nhà trường: tung dư luận xấu, phao tin đồn nhảm; tham gia tuyên truyền các hoạt động mê tín dị đoan; nghe nhạc, xem phim hoặc truyền báo sách báo có nội dung xấu; hoặc mắc các khuyết điểm sai phạm khác có tính chất và mức độ tác hại tương đương.

– Trong trường hợp học sinh mắc khuyết điểm, sai phạm những điều nhà trường nghiêm cấm, song chưa đến mức độ phải khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường như tái phạm một trong các khuyết điểm, sai phạm đã bị khiển trách trước lớp thì giáo viên chủ nhiệm lớp có thể tham khảo ý kiến của cán bộ chi đoàn, cán bộ lớp đề nghị hiệu trưởng quyết định cho khiển trách trước lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp cần công bố kịp thời kỉ luật đọc trước lớp và thông báo cho cha mẹ học sinh biết để phối hợp giáo dục.

Việc khiển trách trước Hội đồng kỉ luật nhà trường sẽ do Hội đồng kỉ luật nhà trường xét đề nghị Hiệu trưởng quyết định và thực hiện.

Cảnh cáo trước toàn trường

Những học sinh phạm một trong các khuyết điểm sai phạm sau đây trong quá trình thực hiện nội quy nhà trường, quyền hạn và nhiệm vụ của bản thân sẽ bị Hội đồng kỉ luật cảnh cáo trước toàn trường:

– Mắc khuyết điểm sai phạm đã bị khiển trách trước Hội đồng kỷ luật nhà trường mà không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm.

– Nhiều lần trốn học, trốn lao động hoặc quay cóp gà bài cho bạn trong lúc kiểm tra.

– Mắc khuyết điểm sai phạm lớn, dù chỉ là một lần, song có tác hại nghiêm trọng như: ăn cắp hoặc cướp giật ở trong và ngoài trường; có lời nói và hành động vô lễ với thầy cô giáo; trêu chọc hoặc có hành vi thô bỉ với phụ nữ, với người nước ngoài; có những biểu hiện rõ ràng về gây rối trật tự an ninh; bị công an tạm giam giữ hoặc thông báo cho nhà trường biết; đánh nhau có tổ chức hoặc mắc những khuyết điểm sai phạm khác có tính chất và mức độ tác hại tương đương.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường sẽ do Hội đồng kỷ luật nhà trường đề nghị. Hiệu trưởng quyết định và thực hiện. Hình thức kỷ luật này sẽ ghi vào học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình biết.

Đuổi học một tuần

Những học sinh vi phạm các khuyết điểm bị cảnh cáo trước toàn trường nhưng không biết hối lỗi và sửa chữa khuyết điểm hoặc phạm khuyết điểm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ nghiêm trọng… và mắc những khuyết điểm sai phạm khác có tính chất và mức độ tác hại tương đương thì Hội đồng kỷ luật nhà trường xét đề nghị hiệu trưởng quyết định và thi hành, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp để biết và theo dõi.

Hình thức kỉ luật này sẽ ghi vào học bạ của học sinh và thông báo cho gia đình biết để phối hợp giáo dục

Trong thời gian 1 tuần sẽ bị đuổi học, học sinh này phải kiểm điểm và suy nghĩ một cách sâu sắc về những khuyết điểm sai phạm của mình, nếu tỏ ra thành khẩn ăn năn, hối lỗi, có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ thì sau thời gian bị đuổi học, hiệu trưởng có thể xét và quyết định cho tiếp tục học. Thời gian học sinh bị đuổi học sẽ được coi là nghỉ học có phép nếu được học lại.

Nếu trong thời gian bị đuổi học 1 tuần lễ, học sinh mắc khuyết điểm sai phạm không tỏ ra thành khẩn hối lỗi và quyết tâm sửa chữa, thậm chí còn phạm thêm nhiều khuyết điểm sai phạm khác thì Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ đề nghị Hiệu trưởng quyết định đuổi học 1 năm.

Gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý và giáo dục con cái trong thời gian học sinh bị đuổi học.

Đuổi học 1 năm

Những học sinh mắc một trong các khuyết điểm sai phạm sau đây sẽ bị Hội đồng kỷ luật của nhà trường đề nghị hiệu trưởng quyết định thi hành kỷ luật đuổi học 1 năm, có ghi học bạ và thông báo cho gia đình, đồng thời giao cho gia đình, đoàn đội và chính quyền địa phương tiếp tục giáo dục:

– Mắc khuyết điểm sai phạm đã bị Hội đồng kỷ luật nhà trường thông qua hiệu trưởng đuổi học 1 tuần lễ mà không chịu sửa chữa, vẫn còn tái phạm, thậm chí còn phạm thêm những khuyết điểm sai phạm khác

– Mắc khuyết điểm sai phạm rất nghiêm trọng, tuy chỉ là lần đầu, song hành động sai phạm này là có ý thức và chủ động, gây nên những tác hại rất lớn, rất nguy hiểm đến tài sản của xã hội và tính mạng của con người như tham gia các tổ chức trộm cắp, trấn lột, trụy lạc, phản động… dùng vũ khí (dao găm, lưỡi lê, súng lục, lựu đạn…) đánh nhau có tổ chức, gây thương tích cho người khác, can án ngoài nhà trường bị công an bắt giữ hoặc mắc những khuyết điểm sai phạm khác mà tính chất và mức độ tác hại tương đương

Sau khi thi hành kỷ luật đuổi học 1 năm, nhà trường phải lập đầy đủ hồ sơ, báo cáo ngay lên cơ quan giáo dục cấp trên trực tiếp quản lí là Phòng giáo dục (đối với học sinh cấp THCS) và Sở giáo dục (đối với học sinh THPT) để biết và theo dõi

Những học sinh sau 1 năm bị đuổi học, nếu có đủ điều kiện về tuổi và muốn học lại, phải làm đơn xin trường cũ xét cho học lại và phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương (phường, xã, thị xã, thị trấn…) về sự tiến bộ của bản thân, giấy cam kết của gia đình về việc giáo dục con mình.

Ngoài hình thức thi hành kỷ luật trên đây, để đảm bảo tính sư phạm và tính nghiêm túc của việc giảng dạy và học tập trong giờ lên lớp, giáo viên bộ môn có thể tạm thời đình chỉ việc học tập và đưa lên để Hiệu trưởng giáo dục những học sinh mắc phải một trong các sai phạm như nói năng hoặc có thái độ vô lễ đối với thầy cô giáo; gây gổ đánh nhau với bạn bè trong lớp; gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến việc học tập của tập thể lớp, mặc dù được thầy cô giáo khuyên răn, nhắc nhở. Các học sinh này được vào lớp tiếp tục học trong tiết học sau

Ngoài ra, hiện nay, nhiều văn bản pháp luật tác động trực tiếp đến đời sống xã hội như Luật Công nghệ Thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em… Hoạt động giáo dục cũng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của các văn bản pháp luật này.

Bởi vậy, mỗi hành vi, việc làm, hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng của các thầy cô giáo, của ngành giáo dục sẽ tác động không nhỏ đối với lĩnh vực giáo dục, tới các học sinh và phụ huynh Nên những hành động, hoạt động đó phải phù hợp với các quy định của pháp luật và không được gây phương hại đến sự phát triển và hình thành nhân cách của trẻ, vi phạm các quy định của pháp luật về Quyền trẻ em.

TIN LIÊN QUAN

Phẫn nộ với cô giáo phát ngôn kỳ thị gia đình nghèo, không có chồng hoặc vợ

Gia Lai: Cách chức hiệu trưởng mầm non dùng bằng giả

Cán bộ phòng giáo dục tham ô 26,5 tỷ tiền hỗ trợ cho học sinh dân tộc ít người

Tùng Lâm/VTC.vn
Từ khóa: phạt học sinh Học sinh Bộ Giáo dục và Đào luật học sinh quy định kỷ luật xử phạt trong trường học