Tiến sỹ trẻ vừa được bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là ai?

0
43
PGS – TS. Bùi Nhật Quang.

Ông Bùi Nhật Quang, 44 tuổi, sinh năm 1975 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ Kinh tế năm 2003 khi mới 28 tuổi, và được Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước công nhận học hàm Phó Giáo sư kinh tế năm 2012, khi mới 37 tuổi.

Ông Bùi Nhật Quang bắt đầu công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam từ năm 1995 và kinh qua các công việc là nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng rồi Trưởng Phòng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Châu Âu. Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Năm 2011, ông Bùi Nhật Quang được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Từ năm 2013, ông kiêm nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

Ngày 3/3/2014, ông Bùi Nhật Quang thực hiện quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động luân chuyển cán bộ, theo đó ông được luân chuyển về tỉnh Ninh Thuận để tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận và sau đó được HĐND tỉnh Ninh Thuận bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Bùi Nhật Quang được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tại tỉnh Ninh Thuận, được nhận nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 8/3/2016, ông Bùi Nhật Quang được điều động, bổ nhiệm trở lại làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ông Bùi Nhật Quang được biết đến với các hướng nghiên cứu chính như: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế; Kinh tế Việt Nam, vấn đề liết kết vùng trong phát triển kinh tế, xã hội các địa phương.

Ông đã tham gia, chủ trì nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng cấp Nhà nước và cấp Bộ gồm: Luận cứ và giải pháp huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh thực hiện dự án điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Ai Cập trong bối cảnh mới giai đoạn 2011 – 2020; Bẫy thu nhập trung bình tại một số quốc gia Trung Đông – Bắc Phi: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam.

Ông Bùi Nhật Quang cũng là tác giả, đồng tác giả và chủ biên nhiều công trình khoa học đã xuất bản gồm:

Bẫy thu nhập trung bình tại các quốc gia Trung Đông – Bắc Phi và một vài gợi ý cho Việt Nam (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2015);

Vấn đề dầu mỏ và quan hệ quốc tế ở Trung Đông – Bắc Phi thời kỳ hậu mùa xuân Arab (Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, 2015);

Việt Nam – Ai Cập: Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2014);

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2013 – 2014: Vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2014);

Mô hình phát triển xã hội của một số nước phát triển châu Âu: Kinh nghiệm và ý nghĩa đối với Việt Nam (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2015);

The Republic of Turkey and Vietnam’s Perspective (Encyclopedia Publishing House, 2014).

Tóm tắt quá trình học tập và công tác:

· 1991 – 1995: sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế Phát triển

· 11/1995 – 2008: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng nghiên cứu Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, từ 3/1996-6/1998, tham gia đào tạo sau đại học tại Đại học Trento, thành phố Trento, Cộng hòa Italia, chuyên ngành Kinh tế Chính trị; từ 2000 – 2003, nghiên cứu sinh tiến sĩ, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế tại Viện Kinh tế Thế giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

· 2008 – 3/2014: Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

· 3/2014 – 3/2016: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận

· 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng

· 3/2016 – 9/2019: Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

· 1/10 – 7/11/2019: Phó Chủ tịch Phụ trách Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

· 8/11/2019 đến nay: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng phê chuẩn Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Bộ Công an bổ nhiệm tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Bầu bổ sung nhân sự mới 3 tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi và Thái Bình

PV
Từ khóa: Bùi Nhật Quang Phó giáo sư Tiến sỹ Bùi Nhật Quang Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam