TP.HCM: Sở LĐTB&XH dễ dãi cho lấn chiếm, nhân viên mượn đất không trả

0
1212
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM hiện nay là ông Lê Minh Tấn

Ngày 9/11 Thanh tra TP.HCM (TTTP) đã thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM (Sở LĐ-TB&XH) thời kỳ 2016-2017

Về việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính TTTP kết luận Sở LĐ-TB&XH đã lập dự toán kinh phí chưa phù hợp tình hình thực tế, chậm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi dẫn đến không sử dụng hết dự toán năm 2016 (18.639.640.202 đồng), năm 2017 (70.214.207.562 đồng).

Sở cũng không ghi giảm 13 căn hộ chung cư (đã bán năm 1999-2000) và 1 xe ô tô trên sổ kế toán của Văn phòng Sở là chưa đảm bảo các nguyên tắc về quản lý tài sản. Còn tình trạng 12/39 đơn vị trực thuộc Sở không thực hiện công khai việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong quản lý, sử dụng mặt bằng, nhà, đất, kho bãi, nhà công sản, TTTP nhận định Sở quản lý, sử dụng mặt bằng nhà, đất chưa chặt chẽ.

Cụ thể Sở không kê khai, báo cáo 08 địa chỉ nhà, đất cho Ban chỉ đạo 09 để đưa vào Phương án xử lý. Việc này dẫn đến tình trạng 1 địa chỉ đã bị chiếm đoạt tiền giải tỏa.

Sở cũng không kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm, để kéo dài qua nhiều năm gây khó khăn cho công tác thu hồi, đồng thời để xảy ra tình trạng cho cán bộ công nhân viên mượn đất nhưng không trả, trong đó có 2 trường hợp đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với công tác cán bộ, TTTP nhận định Sở còn thiếu sót vì bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Dạy nghề và Phó Chánh Thanh tra Sở khi chưa đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn chức danh và không có văn bản trao đổi, thỏa thuận với Thanh tra Thành phố.

Ngoài ra công tác kế khai tài sản, thu nhập tại Sở chưa được thực hiện tốt, còn tình trạng kê khai chưa đầy đủ, kê khai tổng thu nhập thấp hơn thực tế, không kê khai chi tiết về nhà ở, đất ở và tình hình biến động của nhà ở tại Văn phòng Sở.

TTTP kiến nghị Chủ tịch TP yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách Nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Đồng thời chấn chỉnh công tác bổ nhiệm cán bộ; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện các chương trình chặt chẽ, đúng quy định; chấn chỉnh công tác lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi kịp thời, không để tồn đọng dự toán kinh phí ngân sách nhà nước vào cuối năm do chậm triển khai các hoạt động.

TIN LIÊN QUAN

TP.HCM: Nghỉ thai sản, nghỉ ốm sẽ không được chi thu nhập tăng thêm

TP.HCM đề nghị Chính phủ tăng mức xử phạt hành vi trốn nhập ngũ

TP.HCM: Thêm một tổ hợp công trình vi phạm bị yêu cầu “cưỡng chế ngay”

Phong Vũ
Từ khóa: Sở LĐ-TB&XH TPHCM thanh tra Sở LĐ-TB&XH TPHCM dự toán ngân sách kê khai tài sản