Home Thời sự Xã hội Quảng Trị thống nhất phương án giảm 16 xã, dôi dư hơn...

Quảng Trị thống nhất phương án giảm 16 xã, dôi dư hơn 250 cán bộ, công chức

Quảng Trị thống nhất phương án giảm 16 xã, dôi dư hơn 250 cán bộ, công chức
Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, phường tỉnh Quảng Trị giảm 16 xã dôi dư gần 300 cán bộ, công chứcNhững xã nào phải sát nhập?

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Hồ Ngọc An cho biết, tỉnh Quảng Trị có 10 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (8 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã); số lượng ĐVHC cấp huyện có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 2 đơn vị (1 huyện đảo và 1 thị xã).

Số lượng ĐVHC cấp xã gồm 141 đơn vị (117 xã, 13 phường và 11 thị trấn); số lượng ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 32 đơn vị (29 xã, 1 phường và 2 thị trấn).

Tỉnh Quảng Trị xây dựng Đề án sắp xếp 24 ĐVHC cấp xã (23 xã và 1 thị trấn), trong đó, có 22 xã và 1 thị trấn có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định; 1 xã thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích.

Tại huyện Hải Lăng, sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Hải Lăng với xã Hải Thọ để thành lập thị trấn Diên Sanh; sáp nhập xã Hải Tân với xã Hải Hòa thành xã Hải Phong; sáp nhập xã Hải Xuân và xã Hải Vĩnh thành xã Hải Hưng; sáp nhập xã Hải Thiện với xã Hải Thành thành xã Hải Định.

Tại huyện Triệu Phong, sáp nhập xã Triệu Thành với xã Triệu Đông để thành lập xã Triệu Thành.

Tại huyện Cam Lộ, sáp nhập xã Cam Thanh với xã Cam An để thành lập xã Thanh An.

Tại huyện Hướng Hóa, sáp nhập xã A Túc với xã A Xing để thành lập xã Lìa.

Tại huyện Gio Linh, sáp nhập xã Vĩnh Trường với xã Linh Thượng để thành lập xã Linh Trường; sáp nhập xã Gio Hòa với xã Gio Sơn thành xã Gio Sơn; sáp nhập xã Gio Bình với xã Gio Phong thành xã Phong Bình, huyện Gio Linh; sáp nhập các thôn Nhĩ Trung, Nhĩ Hạ thuộc xã Gio Thành với xã Gio Hải để thành lập xã Gio Hải; chuyển thôn Tân Minh thuộc xã Gio Thành vào xã Gio Mai để thành lập xã Gio Mai.

Tại huyện Vĩnh Linh, sáp nhập xã Vĩnh Tân với thị trấn Cửa Tùng để thành lập thị trấn Cửa Tùng; sáp nhập xã Vĩnh Thạch với xã Vĩnh Kim thành xã Kim Thạch; sáp nhập xã Vĩnh Trung với xã Vĩnh Nam thành xã Trung Nam; sáp nhập xã Vĩnh Hiền với xã Vĩnh Thành để thành lập xã Hiền Thành

Tại huyện Đakrông, sáp nhập xã Hải Phúc với xã Ba Lòng để thành lập xã Ba Lòng (thuộc diện khuyến khích).

Tỉnh Quảng Trị cũng đề xuất chưa sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là huyện đảo Cồn Cỏ, thị xã Quảng Trị và 9 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện của tỉnh.

Như vậy, số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh Quảng Trị giảm sau sắp xếp là 16 đơn vị (16 xã).

Dôi dư 258 cán bộ công chức

Về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Hồ Ngọc An cho biết, tỉnh sẽ sắp xếp tổ chức Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội của các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp theo quy định của luật, điều lệ và các quy định của pháp luật.

Theo đó, đại biểu HĐND của các ĐVHC cũ được hợp thành HĐND của ĐVHC mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ theo quy định tại Điều 134, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

“Việc bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ, công chức ở các xã mới hình thành sau khi sắp xếp thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; các xã sau khi sắp xếp áp dụng số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định đối với xã loại 2, mỗi xã 10 cán bộ và 11 công chức”, ông Ngọc An cho hay.

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị cũng cho biết thêm đối với số lượng cán bộ, công chức bố trí tại 17 xã, thị trấn được hình thành sau khi sắp xếp từ 33 xã, thị trấn (giảm 16 xã) là 354 người; trong đó, 171 cán bộ, 183 công chức. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, bố trí theo quy định đối với xã loại 2 là 204 người (12 người/ xã, thị trấn).

Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã, tỉnh Quảng Trị sẽ dôi dư 258 cán bộ, công chức (129 cán bộ và 129 công chức); người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư là 227 người.

Để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư, ông Ngọc An cho hay, tỉnh Quảng Trị sẽ bố trí các chức danh như Bí thư Đảng ủy riêng và Chủ tịch HĐND riêng; bố trí tăng thêm cấp phó và thực hiện lộ trình giảm dần trong 5 năm. Bên cạnh đó, sẽ tiếp nhận cán bộ vào công chức để bố trí tại các xã, thị trấn mới thành lập và các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện; tuyển dụng cán bộ vào công chức cấp huyện; thực hiện tinh giản biên chế và giải quyết chế độ thôi việc theo quy định…, đảm bảo đến năm 2025 sẽ thực hiện bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo đúng quy định.

TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: 98,55% số cử tri đồng ý việc nhập huyện Hoành bồ vào TP Hạ Long

Thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Gia Lai

Thừa Thiên Huế giảm 7 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

N. Huyền
- Advertisment -
Quảng Trị thống nhất phương án giảm 16 xã, dôi dư hơn 250 cán bộ, công chức

Most Popular

Recent Comments