Bộ TNMT phản hồi về nghi ngờ “có lợi ích nhóm” trong khai thác khoáng sản

0
102

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các Đại biểu quốc hội để giải trình một số vấn đề Đại biểu Quốc hội nêu tại buổi thảo luận ở Tổ việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.

Lý do phải lùi thời gian thu tiền cấp quyền nói trên, Chính phủ đã giải thích là do chậm trễ ban hành các Nghị định sau khi Luật có hiệu lực.

Do đó, liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chậm ban hành các Nghị định, Bộ TN&MT cho biết, đã kiểm điểm cấp Vụ, cấp Tổng cục, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (giai đoạn 2011- 2015) đã kiểm điểm và nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu trước Lãnh đạo Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, không có vấn đề về lợi ích nhóm khi mà số tiền thu tiền cấp quyền khoáng sản thực chất đã thu được tới 90%, còn số tiền thu tiền cấp quyền tài nguyên nước chỉ là trong dự tính….(Ảnh minh họa)

Các Vụ, Cục có liên quan của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã kiểm điểm trách nhiệm và đã có hình thức kỷ luật tương xứng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin nghiêm khắc nhận trách nhiệm với tư cách là cơ quan chủ trì xây dựng, trình Chính phủ các Nghị định nêu trên”, Bộ TN&MT nêu rõ.

Bộ TN&MT cũng giải thích về tổng số tiền dự tính (5000 tỷ) cho tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (giai đoạn từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013) và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (giai đoạn từ 01/01/2013 đến 31/8/2017).

Cụ thể, đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (dự tính khoảng 2.800 tỷ), Bộ này cho biết, tổng số gần 5000 Giấy phép khai thác phải thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (giai đoạn từ ngày 01/7/2011 đến ngày 31/12/2013 là 2, 5 năm) được chia làm 3 loại.

Trong khoảng gần 5000 Giấy phép có khoảng 80% Giấy phép có thời hạn khai thác ngắn, dưới 5 năm, được thu 1 lần và thu sau khi Nghị định 203 có hiệu lực (sau năm 2013). Như vậy, Bộ này cho rằng, số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn 2,5 năm nêu trên của 80% giấy phép không mất đi và đã được thu hết.

Liên quan đến vấn đề có lợi ích nhóm hay không?

Bộ TN&MT khẳng định, việc chậm ban hành Nghị định số 203 và Nghị định số 82 là do các nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Đối tượng điều chỉnh của các Nghị định này là hàng ngàn doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

Riêng đối với tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được hạch toán vào giá thành sản xuất, chủ yếu được tính vào giá điện, giá nước. Thực chất các nhà máy điện, nhà máy nước chỉ là người thu hộ từ người dùng điện, dùng nước để nộp cho nhà nước.

Do đó, nếu Quốc hội đồng ý cho lùi thời hạn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước về mặt bản chất thì người dùng điện, dùng nước sẽ không phải nộp cho nhà nước.

Do đó, nếu Quốc hội đồng ý cho lùi thời hạn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước về mặt bản chất thì người dùng điện, dùng nước sẽ không phải nộp thêm khoản tiền nêu trên chứ không phải các nhà máy điện, nhà máy nước được miễn.

Chính vì thế, Bộ TN&MT khẳng định “không có vấn đề về lợi ích nhóm”.

TIN LIÊN QUAN

Công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

Phạt 40 triệu đồng công ty lấn biển ở Vũng Tàu vì xây dựng không phép

Hàng loạt loại quỹ thu ngàn tỷ từ túi tiền của người dân

Minh Thư