Kiểm định chất lượng giáo dục đại học có nhiều chuyển biến tích cực

0
946

Công tác này đã được quy định cụ thể trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Chính vì vậy, hoạt động bảo đảm chất lượng và kiểm định cần được thực hiện hiệu quả và nghiêm túc.

Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng là hoạt động quan trọng và bắt buộc. (Ảnh minh họa)

Ông Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: Để tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) được triển khai một cách ổn định và bền vững, trong những năm qua, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về lĩnh vực này từng bước được hoàn thiện theo hướng tiếp cận với khu vực và quốc tế. Hệ thống bảo đảm và KĐCLGD Đại học ở Việt Nam dù mới được hình thành nhưng đã từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu, rộng.

Việc xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong đã được các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) quan tâm thực hiện. Tới nay, các cơ sở GDĐH đều thành lập đơn vị chuyên trách về bảo đảm chất lượng giáp dục. Nhận thức về chất lượng ngày càng được nâng cao, nhiều cơ sở GDĐH coi chất lượng là mục tiêu sống còn của nhà trường.

Đề xuất phương hướng hoạt động trong thời gian tới, ông Lê Mỹ Phong cho biết: Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản để có đủ hành lang pháp lý cho việc triển khai công tác KĐCLGD theo hướng tiếp cận với khu vực và quốc tế, đáp ứng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án phát triển hệ thống KĐCLGD đại học cho giai đoạn sau 2020 theo hướng bảo đảm các nguyên tắc của KĐCLGD. Trong đó, tổ chức KĐCLGD độc lập về tổ chức với cơ quan quản lý Nhà nước và với cơ sở GDĐH; chuyển trọng tâm sang đánh giá, kiểm định các chương trình đào tạo. Tăng cường năng lực cho cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức KĐCLGD; các đơn vị chuyên trách làm công tác bảo đảm chất lượng của các cơ sở giáo dục; đội ngũ đánh giá viên, kiểm định viên. Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo đảm và KĐCLGD đối với cơ sở GDĐH, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

TIN LIÊN QUAN

Làm gì để nâng cao chất lượng đào tạo trong quá trình tự chủ đại học?

Hoàng Thanh
Từ khóa: kiểm định chất lương giáo dục đại học Bộ GD&ĐT