TP.HCM công bố tiêu chuẩn của lãnh đạo ngành tài chính các cấp

0
1296
Hiện Sở Tài chính TP.HCM vẫn đang khuyết vị trí Giám đốc do trước đó Giám đốc Phan Thị Thắng (ảnh) đã được bầu làm Phó chủ tịch HĐND TP

Theo đó các cá nhân ứng tuyển vào những vị trí này phải có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, trung thành, kiên định với mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa; chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra cần “kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc.

Các cán bộ cũng cần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức”.

Một tố chất khác được đề cập là phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; gương mẫu về đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh, không tham nhũng và kiên quyết ngăn ngừa, chống tham nhũng, lãng phí, hay các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, nhất là chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, sống xa hoa, hưởng lạc, tham gia tệ nạn xã hội…

Về năng lực, kiến thức TP yêu cầu có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành, chuyên môn phù hợp với ngành, kèm chứng chỉ ngoại ngữ một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm.

Về tuổi bổ nhiệm, TP cho biết đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

Trong khi đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận huyện, tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (cả nam và nữ).

TIN LIÊN QUAN

Xử lý sai phạm tại Thủ Đức: Không có vùng cấm, không ngoại lệ, không loại trừ ai

Chủ tịch TP.HCM: Các đồng chí về hưu đi, có việc cần liên hệ sẽ thấy khổ thế nào

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cán bộ địa bàn chưa nghiêm túc, nói thẳng vậy đi!

Phong Vũ
Từ khóa: tiêu chuẩn cán bộ tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ngành tài chính