Giáo viên muốn đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh phải đáp ứng tiêu chí nào?

0
76
Ảnh minh họa!

Trong đó nêu rõ các trường hợp được đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

Giải pháp đạt giải ba trở lên của Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; hoặc đạt giải khuyến khích trở lên của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc;

Được tặng bằng Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

Được tặng bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Các trường hợp đặc cách công nhận sáng kiến cấp tỉnh không phải thông qua Hội đồng sáng kiến.

Thẩm quyền công nhận sáng kiến cấp cơ sở (cấp ngành) là Giám đốc Sở GD&ĐT.

Các đơn vị có trách nhiệm tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm và các hoạt động khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội.

Tổ chức các diễn đàn cho hoạt động sáng kiến, như trang tin điện tử, câu lạc bộ sáng tạo; phổ biến, tuyên truyền về các tổ chức, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sáng tạo.

Những sáng kiến vi phạm các quy định của pháp luật; sao chép của người khác hoặc trên mạng, tùy theo mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật; đề nghị xem xét và cắt các danh hiệu thi đua, khen thưởng trong những năm tiếp theo.

TIN LIÊN QUAN

Trường ‘mượn’ hội phụ huynh để thu tiền phụ huynh

Yêu cầu xác minh việc phụ huynh ‘tố’ phải đóng tiền hỗ trợ xăng xe cho giáo viên

PV
Từ khóa:sáng kiến cấp tỉnh đề tài khoa học Phú Yên