TP.HCM yêu cầu đoàn đi nước ngoài tránh thành phần ‘không đúng đối tượng’

0
71
TP.HCM yêu cầu TP các đoàn công tác nước ngoài phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Động thái này nhằm chấn chỉnh việc tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, vì có hiện tượng trùng lặp về nội dung làm việc, hoặc cùng địa bàn.

Do đó UBND TP yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện khi xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của cơ quan, đơn vị, phải bao gồm cả hoạt động đối ngoại của các Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, và trình TP duyệt trước ngày 5/10 hàng năm.

TP nhấn mạnh kế hoạch cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của TP và các quy định hiện hành. Đồng thời kế hoạch phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, các đối tác làm việc, thời gian, địa điểm, kinh phí thực hiện chuyến đi và các nội dung liên quan gắn liền với kết quả sau chuyến đi.

Nội dung làm việc tập trung vào các hoạt động thực sự cần thiết và ưu tiên phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, địa phương; tránh trùng lắp với các đoàn khác, cân nhắc kết hợp các đoàn có trùng địa bàn, nội dung làm việc, hay có thời điểm và đường bay thuận lợi thành một đoàn để tránh việc có quá nhiều lãnh đạo của một hoặc nhiều cơ quan đi đến cùng một địa bàn.

Ngoài ra thành phần đoàn bảo đảm phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung làm việc, không cử các thành phần không đúng đối tượng, tránh tổ chức các đoàn công tác nước ngoài vào các dịp nghỉ lễ, bầu cử của nước bạn.

TIN LIÊN QUAN

TP.HCM lập đoàn kiểm tra 30 đơn vị giải ngân dưới 40%

TP.HCM: Rà soát toàn bộ số tiền thu phí của đường Nguyễn Văn Linh

TP.HCM sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông, y tế, thoát nước vào năm 2020

Phong Vũ
Từ khóa:đi công tác nước ngoài đoàn công tác nước ngoài kế hoạch công tác nước ngoài