Sau sắp xếp, Phú Yên giảm 2 xã, dôi dư 48 cán bộ công chức

0
1200
Thị trấn Hòa Vinh – trung tâm huyện lỵ Đông Hòa (Phú Yên). Ảnh: MINH KÝ

Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2019-2021.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên Võ Đức Thơ cho biết, toàn tỉnh Phú Yên có 9 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện. Tỉnh Phú Yên không có ĐVHC cấp huyện nào thuộc diện có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định.

Số lượng ĐVHC cấp xã có 112 đơn vị (88 xã, 16 phường và 8 thị trấn); trong đó, có 2 đơn vị có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định (xã An Hải thuộc huyện Tuy An và xã Xuân Hòa thuộc thị xã Sông Cầu).

Tỉnh Phú Yên xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập nguyên trạng xã An Hải và xã An Hòa liền kề, cùng thuộc huyện Tuy An, thành xã An Hòa Hải (xã mới); sắp xếp, sáp nhập xã Xuân Hòa với xã Xuân Cảnh liền kề, thuộc thị xã Sông Cầu, thành xã Xuân Cảnh (xã mới).

Các xã mới thành lập sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập đảm bảo có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt trên 100% theo quy định. Như vậy, sau khi sắp xếp, tỉnh Phú Yên giảm 2 đơn vị trong số 112 ĐVHC cấp xã.

Về phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp, ông Võ Đức Thơ cho biết, số đại biểu HĐND của các xã cũ sau khi sáp nhập sẽ tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ; Thường trực HĐND xã mới (xã loại 1) có 1 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch; UBND xã gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch; cán bộ, công chức xã loại 1 bố trí tối đa 23 người; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã bố trí tối đa 14 người; đồng thời thực hiện đề án bố trí công an chính quy về xã.

Phương án sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức dôi dư; các chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã cũng được tỉnh Phú Yên xây dựng lộ trình cụ thể.

Theo đó, xã An Hải và xã An Hòa thuộc huyện Tuy An, sau khi sáp nhập có tổng số cán bộ, công chức là 46 người (trong đó có 2 người theo Đề án 500 của Trung ương) và 38 người hoạt động không chuyên trách; theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, xã mới (xã loại 1) được bố trí tối đa 23 cán bộ, công chức và 14 người hoạt động không chuyên trách.

Do đó, số công chức dôi dư là 23 người và số người hoạt động không chuyên trách dôi dư là 24 người.

Xã Xuân Hòa và xã Xuân Cảnh thuộc thị xã Sông Cầu, sau khi sáp nhập có tổng số cán bộ, công chức là 48 người và 37 người hoạt động không chuyên trách; theo quy định đối với xã loại 1, được bố trí tối đa 23 cán bộ, công chức và 14 người hoạt động không chuyên trách.

Do đó, số công chức dôi dư là 25 người và số người hoạt động không chuyên trách dôi dư là 23 người.

TIN LIÊN QUAN

Thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Gia Lai

Thừa Thiên Huế giảm 7 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Sắp xếp lại huyện, xã: Các địa phương gặp khó với cán bộ dôi dư

N. Huyền