Home Thời sự Xã hội Bộ Tài chính yêu cầu sớm chi trả hết tiền hỗ trợ...

Bộ Tài chính yêu cầu sớm chi trả hết tiền hỗ trợ sự cố Formosa

Bộ Tài chính yêu cầu sớm chi trả hết tiền hỗ trợ sự cố Formosa
Sự cố môi trường Formosa Hà Tĩnh đã từng gây ảnh hưởng đến biển 4 khu vực miền Trung…. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 7467/VPCP-QHĐP ngày 21/8/2019.

Cử tri tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc thực hiện chi trả chậm, thủ tục quá rườm rà, phức tạp… người lao động làm hồ sơ đã lâu nhưng vẫn chưa tiếp cận được nguồn kinh phí hỗ trợ này. Các cử tri đề nghị kiểm tra, xem xét loại bỏ các thủ tục không cần thiết để người lao động kịp thời nhận được các khoản kinh phí hỗ trợ.

Trả lời ý kiến trên của cử tri tỉnh Quảng Trị, Bộ Tài chính cho biết, về kinh phí, trên cơ sở đề nghị của Tỉnh và kết quả thẩm định của các Bộ chủ quản, Bộ Tài chính đã thông báo đầy đủ, kịp thời kinh phí hỗ trợ tỉnh Quảng Trị từ nguồn tiền bồi thường.

Cụ thể, hỗ trợ thực hiện bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khẩn cấp do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển theo đúng quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 và Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ là 1.066,092 tỷ đồng.

Hỗ trợ thực hiện các chính sách (hỗ trợ học phí mầm non, phổ thông và đại học là 11,1 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo, tìm việc làm là 31,2 tỷ đồng; hỗ trợ bảo hiểm y tế là 5,1 tỷ đồng) là 47,4 tỷ đồng.

Hỗ trợ để thực hiện các dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tối đa là 400 tỷ đồng.

Hỗ trợ thực hiện hợp phần Dự án quan trắc cảnh báo môi trường tối đa là 39,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 6611/BTC-NSNN ngày 11/6/2019 trình Thủ tướng Chính phủ tạm cấp thực hiện hỗ trợ học phí, đào tạo việc làm và bảo hiểm y tế theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 và Quyết định số 2124/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 12/QĐ-TTg là 94,714 tỷ đồng. Sau khi Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận Bộ Tài chính sẽ cấp bổ sung cho tỉnh Quảng Trị.

Về tổ chức thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động trong vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chi trả.

Tại Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 05/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tập trung chỉ đạo chi trả hết số tiền hỗ trợ thiệt hại còn lại (dù còn tỷ lệ rất nhỏ khoảng 0,9%) không để phát sinh khiếu kiện; hoàn thành hồ sơ, thủ tục quyết toán theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính; hoàn thành trước ngày 30/8/2018. Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh khác như: giáo dục, đào tạo, học nghề, việc làm…

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị địa phương thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương thực hiện chi trả cho các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ. Trường hợp có phát sinh vướng mắc về thủ tục, Bộ Tài chính đề nghị địa phương có văn bản báo cáo cụ thể gửi các Bộ, cơ quan trung ương liên quan để xem xét, giải quyết.

TIN LIÊN QUAN

Khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình chiếm trên 30% GDP của cả nước

Thống trị đầm lầy thu 2 triệu USD, ông chủ núi đồi giắt túi 30 tỷ

Vedan, Ajinomoto Việt Nam yêu cầu điều tra chống bán phá giá với bột ngọt Trung Quốc

Minh Thư
- Advertisment -
Bộ Tài chính yêu cầu sớm chi trả hết tiền hỗ trợ sự cố Formosa

Most Popular

Recent Comments