Home Thông tin tổng hợp 5 tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa được Bộ Quốc...

5 tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm là ai?

Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt:

5 tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm là ai?

Ngày 6/10, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Theo đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Quân khu 3 tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội thay Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt sinh năm 1968.

Trước đây, ông từng giữ chức Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương. Tháng 3/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương với quân hàm Đại tá.

Đến tháng 5/2019, ông nhận quyết định bổ nhiệm của Thủ tướng Chỉnh phủ làm Phó Tư lệnh Quân khu 3 và được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Và hiện nay, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô thay cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái. Ngày 6/10, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đã nhận bàn giao nhiệm vụ từ Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái.

Tư lệnh Quân khu 1 Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái:

5 tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm là ai?

Ngày 3/10, dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Trung tướng Trần Hồng Minh đã bàn giao chức Tư lệnh Quân khu 1 cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái sinh năm 1969, quê Hưng Yên.

Tháng 9/2016, ông được bổ nhiệm làm Phó tư lệnh Quân khu 2. Tháng 6/2018, ông kiêm giữ chức Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái là đại biểu Quốc hội khóa XIV (đoàn Phú Thọ).

Tư lệnh Quân khu 2 Thiếu tướng Phạm Hồng Chương:

5 tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm là ai?
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Phạm Hồng Chương

Ngày 29/9, tại Quân khu 2, dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đã ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 2.

Theo đó, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 tiếp nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 2 thay cho Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước đây, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương từng là Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái

Cuối năm 2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Năm 2019, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2 và được Chủ tịch nước ký quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Ngày 29/9, ông nhận bàn giao chức Tư lệnh Quân khu 2.

Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Trung tướng Trần Hồng Minh:

5 tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm là ai?
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa chúc mừng Trung tướng Trần Hồng Minh

Ngày 3/10, tại Thái Nguyên, Trung tướng Trần Hồng Minh đã bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái để đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Trung tướng Trần Hồng Minh sinh năm 1967, ông quê ở Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Trước năm 2014, ông là Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh chủng Công binh với quân hàm Đại tá.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Binh chủng Công binh và được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 1. Năm 2017, ông tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1.

Tháng 2/2018, ông được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu 1; sau đó được thăng quân hàm Trung tướng.

Và ngày 24/9/2019, ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thay Trung tướng Nguyễn Đức Lâm nghỉ chờ hưu.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Trung tướng Phùng Sĩ Tấn:

5 tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm là ai?
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Trung tướng Phùng Sĩ Tấn được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 29/9, dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đã ký biên bản bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn sinh năm 1966 quê Phú Thọ.

Trước năm 2013, ông giữ chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316. Đến tháng 8/2013, ông đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2 đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 12 năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 2. Tháng 5/2019, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng.

Ngày 15/9/2019, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

PV
- Advertisment -
5 tướng lĩnh cao cấp của quân đội vừa được Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm là ai?

Most Popular

Recent Comments