Lào Cai: Bổ nhiệm hàng trăm lãnh đạo, đại diện thiếu tiêu chuẩn, điều kiện

0
1337

Đây là thông tin do Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai báo cáo với Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng làm việc với địa phương ngày 4/10.

Gần 600 người bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, thiếu tiêu chuẩn, điều kiện

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 15/6/2019, địa phương này đã tinh giản 3.201 người (không bao gồm khối Đảng, đoàn thể), trong đó: nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP là 1.611 người; nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 1.534 người; nghỉ công tác theo nguyện vọng theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 là 56 người.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Nguyễn Tiến Dũng báo cáo với Tổ công tác tại buổi kiểm tra

Về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, đến nay, tỉnh Lào Cai đã sắp xếp, kiện toàn giảm tổng số 65 đơn vị, đầu mối, trong đó: đối với cơ quan hành chính giảm 13 đơn vị, đầu mối; đối với đơn vị sự nghiệp công lập giảm 52 đơn vị, đầu mối.

Về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, trong thời gian từ ngày 1/6/2012 đến ngày 31/12/2018, tỉnh Lào Cai đã có 5.662 lượt (bao gồm cả khối Đảng, đoàn thể) cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cụ thể: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 374 lượt cán bộ, không có trường hợp nào sai quy trình, thủ tục;

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử giữ các chức danh đại diện cơ quan, đơn vị quản lý là 5.288 lượt cán bộ, qua kết quả tự kiểm tra của các địa phương, cơ quan, đơn vị có 596 lượt người thiếu tiêu chuẩn, điều kiện.

Về số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị, trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời, điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất (Trường Cao đẳng Lào Cai thừa 3 phó; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai thừa 4 phó; Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai thừa 3 phó và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lào Cai thừa 2 phó).

Xử lý triệt để các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả xử lý đối với những trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu chứng chỉ bồi dưỡng, chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bên cạnh đó, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Lào Cai báo cáo rõ hơn về việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thay đổi chức năng nhiệm vụ tỉnh có gặp những khó khăn, vướng mắc gì, có những tồn tại, hạn chế nào cần bổ sung vào trong báo cáo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo, rà soát lại các trường hợp vi phạm và xử lý triệt để các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ, xử lý dứt điểm trong năm 2019 và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

TIN LIÊN QUAN

Yên Bái vẫn còn tình trạng bổ nhiệm cán bộ thiếu điều kiện

Nhiều công chức làm như có thế lực bao che, thực ra không phải

N. Huyền