Home Giáo dục Bài toán tìm chiếc hộp đựng ô tô gây tranh cãi

Bài toán tìm chiếc hộp đựng ô tô gây tranh cãi

Bài toán tìm chiếc hộp đựng ô tô gây tranh cãi
Bài toán tìm chiếc hộp đựng ô tô gây tranh cãi.

Đề bài:

Bạn được cung cấp 3 dữ kiện về 3 chiếc hộp dưới đây. Tuy nhiên, chỉ có 1 dữ kiện chính xác. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra chiếc hộp đựng bên trong một chiếc ô tô sao cho chiếc hộp đó thỏa mãn 1 dữ kiện đúng và không thỏa mãn 2 dữ kiện còn lại.

3 dữ kiện đề bài nêu là:

– Chiếc hộp 1: Có ô tô

– Chiếc hộp 2: Không có ô tô

– Chiếc hộp 3: Không có ô tô trong chiếc hộp 1

Nhiều người thử đủ các loại định lý, quy luật nhưng cũng không tìm được đáp án chính xác cho bài toán này đáp ứng đủ yêu cầu của đề bài.

“Bài toán này đúng là hại não, nếu chiếc hộp đầu tiên có ô tô, vậy dữ kiện 1 và 2 đều chính xác: Ô tô nằm trong chiếc hộp thứ nhất và không nằm trong chiếc hộp thứ 2. Vậy đáp án này sẽ đáp ứng cả 2 dữ kiện 1 và 2 nên không đúng với yêu cầu của đề bài và tương tự nếu chiếc hộp thứ 2 và thứ 3 chính xác cũng sẽ không thỏa mãn yêu cầu đề bài. Chẳng lẽ bài toán này không có đáp án đúng?”, một bạn đọc chia sẻ.

Một người khác lại cho biết: “Đặt giả định rằng chiếc hộp thứ 2 đựng ô tô, vậy chỉ có duy nhất yêu cầu thứ 3 của đề bài là chính xác: Ô tô không nằm trong chiếc hộp thứ nhất còn lại hai yêu cầu thứ 1 và thứ 2 không chính xác đáp ứng yêu cầu đề bài.

Vậy chắc chắn đáp án là thứ 2 rồi”. Còn đáp án của bạn là gì?

TIN LIÊN QUAN

Bài toán lớp 3 ‘hại não’ với 2 đáp án khiến dân mạng tranh cãi

Bài toán lớp 3 đánh đố cả học sinh lẫn phụ huynh vì đề bài chẳng giống ai

Hoàng Thanh
Từ khóa: bài toán gây tranh cãi bài toán tìm hộp đựng ô tô bài toán ô tô gây tranh cãi
- Advertisment -
Bài toán tìm chiếc hộp đựng ô tô gây tranh cãi

Most Popular

Recent Comments