Hậu Giang: Giảm 1 xã sau sắp xếp lại đơn vị hành chính

0
1239
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị

Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Báo cáo Đề án tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu cho biết, tỉnh Hậu Giang có 8 ĐVHC cấp huyện (5 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố). Tỉnh Hậu Giang không có ĐVHC cấp huyện nào có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định.

Số lượng ĐVHC cấp xã có 76 đơn vị. Trong đó, có 53 xã, 11 thị trấn và 12 phường. Số ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là: 1 ĐVHC (1 xã).

Về phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã, tỉnh Hậu Giang thực hiện sắp xếp 1 ĐVHC có 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là xã Phú An thuộc huyện Châu Thành.

Sau sắp xếp lại huyện, xã tỉnh Hậu Giang giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã

Như vậy, sau khi sắp xếp, số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh Hậu Giang giảm 1 ĐVHC.

Bên cạnh phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, tỉnh Hậu Giang cũng xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC của các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp; phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp; phương án sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức đôi dư; các chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã (bao gồm: tinh giản biên chế, thôi việc, chuyển công tác, chờ nghỉ hưu…).

Sau khi nghe thuyết trình, Hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí với phương án sắp xếp của tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp lại huyện, xã: Các địa phương gặp khó với cán bộ dôi dư

Quảng Ninh: Thống nhất địa giới hành chính khu vực giáp ranh giữa một số địa phương

Phú Thọ giảm kỷ lục 52 xã, 1 phường sau sắp xếp lại các đơn vị hành chính

N. Huyền