Hà Nội: Những phường, xã nào phải sáp nhập sau sắp xếp các đơn vị hành chính?

0
1389
Hai Bà Trưng là quận duy nhất của Hà Nội có 4 phường phải sát nhập (ảnh minh họa).

Ngày 20/9, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND, triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2019 – 2021.

Theo kế hoạch, thực hiện sắp xếp đối với 8 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã (4 phường, 4 xã) không đủ 50% cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH, ngày 25/5/2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Cụ thể, các phường, xã không đủ tiêu chí theo quy định phải sắp xếp, gồm: Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng); Cẩm Đình, Phương Độ, Vân Hà (huyện Phúc Thọ); Thụy Phú (huyện Phú Xuyên).

Các xã liên quan sẽ sáp nhập với các xã không đủ tiêu chí theo quy định, gồm: Sen Chiểu, Xuân Phú, Vân Nam (huyện Phúc Thọ) và Văn Nhân (huyện Phú Xuyên).

Phương án sắp xếp: Quận Hai Bà Trưng sáp nhập phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngô Thì Nhậm (mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214). Sáp nhập phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (trừ mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214) với phường Phạm Đình Hổ.

Huyện Phúc Thọ sẽ sáp nhập các xã như sau: Phương Độ với Sen Chiểu; xã Cẩm Đình với Xuân Phú; xã Vân Hà với Vân Nam; Huyện Phú Xuyên sẽ sáp nhập 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã và các tài liệu liên quan để Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và trình HĐND thành phố.

Sau khi Đề án được HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố giao Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Nội vụ, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC; thời gian hoàn thành trước ngày 10/11/2019.

Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC, UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, có kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời sắp xếp, kiện toàn, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các ĐVHC cấp xã mới, đảm bảo đúng tiến độ tổ chức Đại hội Đảng các cấp, ổn định đời sống nhân dân; thời gian thực hiện trong năm 2019 và quý 1/2020.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính, đúng với tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ; phù hợp với thực tiễn, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

UBND thành phố yêu cầu, sắp xếp ĐVHC cấp xã phải đảm bảo chặt chẽ, có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng; bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, không gây xáo trộn trong đời sống sinh hoạt của nhân dân. Sắp xếp ĐVHC cấp xã gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã. Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân. Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp ĐVHC phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, người lao động có liên quan và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

TIN LIÊN QUAN

Hà Giang đề nghị chưa tiến hành sáp nhập 12 xã giai đoạn 2019- 2020

Hậu Giang: Giảm 1 xã sau sắp xếp lại đơn vị hành chính

Thừa Thiên Huế giảm 7 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

N. Huyền