Hà Giang đề nghị chưa tiến hành sáp nhập 12 xã giai đoạn 2019- 2020

0
71
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị

Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Báo cáo Đề án tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến cho biết, tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện; trong đó, có 1 thành phố và 10 huyện. Tỉnh Hà Giang không có ĐVHC cấp huyện nào có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định.

Số lượng ĐVHC cấp xã có 195 đơn vị; trong đó, có 177 xã, 13 thị trấn và 5 phường. Số ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 15 xã trong đó có 4 xã biên giới.

Về phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho biết thực hiện sắp xếp 4 xã. Trong đó, 3 xã có 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định gồm xã: Nậm Dịch, Bản Péo, Trung Thịnh và 1 xã Ngán Chiên, thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích.

Như vậy, sau khi sắp xếp, số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh Hà Giang giảm 2 xã.

Cũng theo Phương án sắp xếp các ĐVHC, tỉnh Hà Giang đề nghị chưa tiến hành sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021 là 12 xã do các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế – xã hội…

Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng thẩm định thống nhất phương án không sắp xếp đối với 4 xã biên giới có đặc thù về an ninh, quốc phòng đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có ý kiến.

Thành viên Hội đồng cũng đề nghị tỉnh Hà Giang thực hiện quyết liệt hơn, làm rõ một số nội dung trong Đề án đối với 8 xã còn lại, như: cách giải trình lý do khi chưa sáp nhập các ĐVHC chưa được thuyết phục, vẫn còn chung chung, vì vậy, cần phải giải trình một cách cụ thể, chi tiết và thuyết phục hơn, đồng thời, cần có lộ trình thời gian thực hiện việc sắp xếp trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, một số xã có diện tích tự nhiên nhỏ như: Ngàm Đăng Vài (11,63 km2), Nàng Đôn (13,3km2) có thể sắp xếp được.

TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp lại huyện, xã: Các địa phương gặp khó với cán bộ dôi dư

Có nơi chần chừ không muốn sáp nhập huyện, xã nhưng bàn lùi sao được

Huyền Anh