Thừa Thiên Huế giảm 7 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

0
65
GĐ Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Bạch Chơn Đông

Toàn tỉnh 7/152 đơn vị hành chính còn 145 xã

Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. GĐ Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế Bạch Chơn Đông cho biết, toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện (6 huyện; 2 thị xã và 1 thành phố), trong đó có 2 đơn vị chưa đạt 50% diện tích tự nhiên, 1 đơn vị chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số…

Đối với đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 152 đơn vị (105 xã; 39 phường và 8 thị trấn), trong đó, số ĐVHC chưa đạt 50% tiêu chuẩn DTTN là 44 đơn vị (23 xã; 20 phường và 1 thị trấn); số ĐVHC chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy mô dân số là 29 xã; số ĐVHC có cả 2 tiêu chuẩn về DTTN và quy mô dân số chưa đạt 50% thuộc diện phải sắp xếp là 7 xã.

Theo đề án, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thực hiện sắp xếp 7 ĐVHC cấp xã tại 5 huyện, thị xã. Trong đó, thị xã Hương Trà sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hồng Tiến và xã Bình Điền thành xã Bình Tiến.

Huyện Phú Lộc sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Hải và xã Vinh Giang thành xã Giang Hải.

Huyện A Lưới sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính xã A Đớt và xã Hương Lâm thành xã Lâm Đớt. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hồng Quảng và xã Nhâm thành xã Quảng Nhâm. Nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Bắc Sơn và xã Hồng Trung thành xã Trung Sơn.

Huyện Nam Đông sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Hương Giang và xã Hương Hòa thành xã Hương Xuân. Huyện Phú Vang sẽ nhập toàn bộ địa giới hành chính xã Vinh Phú và xã Vinh Thái thành xã Phú Gia.

Như vậy sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giảm được 7/152 đơn vị, còn 145 ĐVHC cấp xã.

Dừng việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu các chức vụ lãnh đạo

Về phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp, ông Bạch Chơn Đông thông tin thêm, tỉnh sẽ xác định số lượng cán bộ, công chức dôi dư gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế; việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức dôi dư phải có phương án và lộ trình hợp lý.

Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính huyện xã tỉnh Thừa Thiên Huế giảm 7 xã

Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã, các cơ quan, đơn vị sẽ đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.

Đồng thời, quyết định danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo các Nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương.

Ông Đông nhấn mạnh, chậm nhất đến cuối năm 2021 thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức ĐVHC mới bảo đảm đúng theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã theo đúng quy định.

Cùng với đó, vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy phải linh hoạt nhưng đồng thời phải có nguyên tắc. Khi nhập vào, số lượng cấp phó và số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ dôi dư so với quy định hiện nay, nhưng lộ trình trong thời hạn 60 tháng phải bảo đảm quay lại theo đúng quy định. Trước mắt, tạm dừng việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu các chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị mới trừ trường hợp các đơn vị nào thiếu.

TIN LIÊN QUAN

Hải Dương sẽ giảm khoảng 600 cán bộ, công chức sau sắp xếp các ĐVHC cấp xã

Sắp xếp lại huyện, xã: Các địa phương gặp khó với cán bộ dôi dư

N.Huyền