Phú Thọ giảm kỷ lục 52 xã, 1 phường sau sắp xếp lại các đơn vị hành chính

0
186
Tỉnh Phú Thọ xây dựng đề án giảm 52 xã, 1 phường sau sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Giảm kỷ lục 52 xã, 1 phường

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ Ngô Đức Thịnh cho biết, tỉnh Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, trong đó có 11 huyện, 1 thành phố thuộc tỉnh và 1 thị xã.

Số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh Phú Thọ có 277 đơn vị, trong đó có 248 xã, 18 phường và 11 thị trấn. Số ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 40 xã.

Theo phương án sắp xếp các ĐVHC, tỉnh Phú Thọ đề nghị chưa thực hiện sắp xếp xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập trong giai đoạn 2019 – 2021 với lý do, đây là xã trọng yếu về quốc phòng (xã CT 229 về quốc phòng an ninh, theo Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Về phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã, tỉnh Phú Thọ thực hiện sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã (75 xã, 4 phường và 1 thị trấn) thuộc 10 ĐVHC cấp huyện. Trong đó, 39 xã có 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định sắp xếp với 41 ĐVHC cấp xã khác liền kề.

Như vậy, số lượng ĐVHC cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp là 225 đơn vị, trong đó: 197 xã, 11 thị trấn và 17 phường. Số lượng ĐVHC cấp xã giảm do sắp xếp là 52 đơn vị, trong đó: 51 xã và 1 phường.

Bên cạnh phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, tỉnh Phú Thọ cũng xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp; phương án bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã…

Có cần thiết xếp 4 đơn vị hành chính vào làm 1?

Phát biểu tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết, việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2019 – 2021 đã được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn

Ông Phan Trung Tuấn cũng nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành sắp xếp tất cả các ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, sau sắp xếp giảm được 52 đơn vị với tỷ lệ giảm khá cao. Đối với đề xuất chưa sắp xếp xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập, tỉnh đã có các giải trình rõ và thuyết phục trong đề án.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có phương án cụ thể và lộ trình sắp xếp đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư đối với từng ĐVHC cấp xã sau khi sắp xếp.

Để đề án có thể hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền theo quy định, ông Phan Trung Tuấn đề nghị tỉnh Phú Thọ cần giải trình, bổ sung thêm một số nội dung: tên của đơn vị hành chính mới sau sắp xếp cần được giải trình rõ và thuyết phục hơn, vì hiện trong đề án, có một số tên của xã mới sau sắp xếp tên mới không liên quan đến tên xã cũ; đối với những xã sau khi sắp xếp nhưng không đủ điều kiện theo quy định thì cũng phải có giải trình chi tiết, lý giải chi tiết và phù hợp hơn; bổ sung các giải pháp về chuyển đổi giấy tờ liên quan đến người dân trên địa bàn; Hệ thống bản đồ đối với các ĐVHC thuộc diện sắp xếp và sau khi sắp xếp cũng cần bổ sung và kèm theo đề án tăng tính thuyết phục khi thẩm định và trình cấp có thẩm quyền.

TIN LIÊN QUAN

Phương án cuối cùng sắp xếp các đơn vị hành chính Lào Cai

N.Huyền