Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

0
75
Tân Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Trọng Bình

Cụ thể, tại Quyết định 1185/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tân Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng Sĩ Tấn

Và tại Quyết định 1186/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Điều động Chủ tịch Nhà máy In tiền quốc gia sang VAMC

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Huyền Anh