Lạng Sơn trình phương án giảm 26 xã sau sắp xếp các đơn vị hành chính

0
101
Ông Dương Xuân Huyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Giảm 26 xã

Báo cáo tóm tắt đề án tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cho biết, tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, trong đó có 10 huyện, 1 thành phố thuộc tỉnh.

Số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn có 226 đơn vị, trong đó có 207 xã, 5 phường và 14 thị trấn. Số ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 40 ĐVHC (gồm 1 thị trấn và 39 xã).

Về phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã, tỉnh Lạng Sơn thực hiện sắp xếp 51 đơn vị hành chính cấp xã (45 xã và 6 thị trấn). Trong đó, 30 ĐVHC (gồm 29 xã và 1 thị trấn) có 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định và 21 ĐVHC (gồm 16 xã và 5 thị trấn) thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích và sắp xếp với các ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp liền kề.

Theo phương án sắp xếp các ĐVHC, tỉnh Lạng Sơn đề nghị chưa tiến hành sắp xếp trong giai đoạn 2019 – 2021 là 10 ĐVHC cấp xã, bao gồm: xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc; xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng; xã Tân Lập, xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn; xã Khánh Khê, xã Đồng Giáp, xã Tràng Các, xã Hòa Bình huyện Văn Quan; xã Nhạc Kỳ và xã Hồng Thái huyện Văn Lãng với lý do, căn cứ Điều 2 của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 và các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế – xã hội, ngày 6/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có Báo cáo số 329/BC-UBND báo cáo giải trình Chính phủ, Bộ Nội vụ về lý do chưa thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã đối với 10 xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019 – 2021.

Như vậy, số lượng ĐVHC cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp là 200 ĐVHC cấp xã, trong đó: 181 xã, 14 thị trấn và 5 phường. Số lượng ĐVHC cấp xã giảm do sắp xếp là 26 ĐVHC.

Bên cạnh phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, tỉnh Lạng Sơn cũng xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC của 25 xã (gồm 6 thị trấn và 19 xã), thị trấn mới hình thành sau sắp xếp; phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp…

Giải trình rõ hơn lý do chưa sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết, việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2019 – 2021 đã được tiến hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Phó Vụ trưởng Phan Trung Tuấn cũng cung cấp thêm, tỉnh đã tiến hành sắp xếp tất cả các ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, sau sắp xếp giảm được 26 đơn vị. Đối với đề xuất chưa sắp xếp 10 ĐVHC cấp xã, tỉnh đã có các giải trình trong Đề án. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có phương án cụ thể và lộ trình sắp xếp đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư đối với từng ĐVHC cấp xã sau khi sáp nhập…

Tuy nhiên, để hoàn thiện Đề án trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt theo quy định, ông Phan Trung Tuấn đề nghị tỉnh Lạng Sơn cần rà soát, giải trình và bổ sung thêm một số nội dung về: các yếu tố, lý do giải trình về việc chưa sắp xếp 10 ĐVHC cấp xã trong giai đoạn này cho thuyết phục hơn, chú ý tập trung vào những đặc thù riêng của từng ĐVHC chứ không chỉ tập trung vào yếu tố địa hình; bổ sung nội dung danh giới (Đông, Tây, Nam, Bắc tiếp giáp những đâu) vào trong Phương án; cân nhắc kỹ lộ trình thực hiện việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp là các cơ sở y tế, giáo dục tại các ĐVHC được sắp xếp; tên các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp cũng cần cân nhắc kỹ và có lý giải chi tiết trong Phương án lý do vì sao lấy tên xã mới như vậy để tăng tính thuyết phục; các giải pháp chuyển đổi giấy tờ cho người dân sau khi sắp xếp; phương án kiện toàn tổ chức bộ máy của ĐVHC thành lập mới.

TIN LIÊN QUAN

Phương án cuối cùng sắp xếp các đơn vị hành chính Lào Cai

N.Huyền