Bộ Công Thương bổ nhiệm 2 Cục trưởng cho Cục Quản lý thị trường Thái Bình và Tây Ninh

0
607

Tại Tây Ninh, Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công Thương, ngày 13/9, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh đã trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho ông Châu Thanh Long – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh.

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho ông Châu Thanh Long

Tại Thái Bình, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Nghiên, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình.

Trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình cho ông Nguyễn Văn Nghiên

Đồng thời, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Hùng, nguyên Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình.

TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật Cảnh cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

Điều động Chủ tịch Nhà máy In tiền quốc gia sang VAMC

D. Thùy
Từ khóa: Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thái Bình Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Tây Ninh ông Châu Thanh Long ông Nguyễn Văn Nghiên