Trang chủ / Giáo dục / Học đường - Du học / Năm câu đố tìm lỗi sai trong tranh

Năm câu đố tìm lỗi sai trong tranh

Câu 1:

Năm câu đố tìm lỗi sai trong tranh

>>Đáp án

Câu 2:

Năm câu đố tìm lỗi sai trong tranh - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Năm câu đố tìm lỗi sai trong tranh - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Năm câu đố tìm lỗi sai trong tranh - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Năm câu đố tìm lỗi sai trong tranh - 4

>>Đáp án

Theo 7-second riddles

Xem thêm »

Đà Nẵng xử lý Trường St. Nicholas: Thêm nhiều câu hỏi về trách nhiệm?

Xem bài gốc