Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên vi phạm

0
991

Ngày 9/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 21.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xem xét một số nội dung: Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên giai đoạn 2015-2020 đối với Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Thời, đảng viên, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải và phương tiện (Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh).

Quang cảnh kỳ họp.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất kết luận: Đối với kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên giai đoạn 2015-2020 ở Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh nhận thấy ông Nguyễn Thanh Tùng, đảng viên, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đã vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về hôn nhân, gia đình gây hậu quả rất nghiêm trọng đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng.

Ông Trần Mạnh Hùng, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn nhưng chưa được xem xét thi hành kỷ luật. Một số quyết định về công tác cán bộ liên quan đến cán bộ lãnh đạo thuộc Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây huyện Bình Liêu được ban hành không đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu chỉ đạo tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đúng mức đối với ông Nguyễn Thanh Tùng; thi hành kỷ luật đối với ông Trần Mạnh Hùng theo đúng quy định của Đảng. Chỉ đạo thu hồi một số quyết định về công tác cán bộ ban hành không đúng quy định nêu trên.

Đối với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Thời, đảng viên, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải và phương tiện (Sở Giao thông Vận tải), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh nhận thấy ông Nguyễn Văn Thời đã vi phạm, khuyết điểm trong công tác chuyên môn đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm điểm và thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thời theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

TIN LIÊN QUAN

Xem xét kỷ luật Phó chủ tịch huyện Vân Đồn Châu Thành Hưng và hàng loạt cán bộ

Nguyên Trung
Từ khóa: Quảng Ninh Tỉnh ủy Quảng Ninh Ban quản lý dự án đầu tư huyện Bình Liêu Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh Ủy ban kiểm tra tỉnh quảng ninh kỷ luật đảng viên.