Dự án Phát triển bền vững Đà Nẵng 7.610 tỉ đồng đã triển khai đến đâu?

0
68

Ngày 9/9, Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo về tình hình KT-XH TP Đà Nẵng tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019. Trong đó cho biết, vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương trên địa bàn ước tháng 8/2019 thực hiện được 417,3 tỉ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018; tăng 2,7% so với tháng trước.

Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng, gói thầu xây dựng tuyến cống thu gom nước thải, tuyến ống truyền tải mạng cấp 1, 2 và trạm bơm nước thải khu vực Mỹ Khê – Mỹ An đang được triển khai thi công (Ảnh: HC)

Cụ thể, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 368,9 tỷ đồng, tăng 1,77% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 2,93% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 88,42%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 48,3 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 21,09% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 11,58% so với tổng vốn ngân sách địa phương tháng 8/2019.

Đáng chú ý, báo cáo của Cục Thống kê Đà Nẵng đã công bố tình hình một số công trình trọng điểm trên địa bàn TP tính đến thời điểm hiện nay. Bao gồm:

Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng: Tổng mức đầu tư 7.610 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 1.834 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. Tính từ khi khởi công đến cuối tháng 8, báo cáo đã thực hiện được 3.654,4 tỷ đồng đạt 48,02% tổng mức đầu tư.

Trong đó tháng 7/2019 thực hiện được 63,7 tỷ đồng; dự ước tháng 8/2019 thực hiện 56,75 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo ước thực hiện 459,4 tỷ đồng đạt 56,76% kế hoạch năm.

Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng: Tổng mức đầu tư dự kiến 8.841,1 tỷ đồng. Tính từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo dự án thực hiện được 2.405,1 tỷ đồng đạt 27,2% trên tổng mức dự kiến đầu tư.

Trong đó tháng 7/2019 thực hiện được 13,9 tỷ đồng; dự ước tháng 8/2019 thực hiện 29,6 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo ước thực hiện 216,5 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch năm.

Dự án đê, kè biển Liên chiểu (đoạn từ Xuân Thiều đến Nam Ô): Tổng mức đầu tư 168,3 tỷ đồng. Tính từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo dự án đã thực hiện được 79,13 tỷ đồng đạt 47,02% tổng mức đầu tư.

Trong đó tháng 7/2019 đạt 14 tỷ đồng, dự ước tháng 08/2019 đạt 13,29 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo ước thực hiện 78,66 tỷ đồng.

Dự án san nền Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân: Tổng vốn đầu tư 497,8 tỷ đồng. Tính từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo công trình dự kiến thực hiện được 227,9 tỷ đồng đạt 45,78% so với tổng mức đầu tư.

Trong đó tháng 07/2019 đạt 2 tỷ đồng, dự ước tháng 08/2019 đạt 3 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo ước thực hiện 23,73 tỷ đồng đạt 23,04% kế hoạch năm.

Dự án Khu ký túc xá sinh viên tập trung phía tây Khu đô thị Công nghiệp Hòa Khánh: Tính từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo công trình đã thực hiện được 209,37 tỷ đồng đạt 16,48% so với tổng mức đầu tư.

Trong đó tháng 07/2019 đạt 10 tỷ đồng, dự ước tháng 08/2019 đạt 10 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo ước thực hiện 54 tỷ đồng

TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Quyết “oánh” mạnh tiêu cực tại Văn phòng đăng ký đất đai

Đà Nẵng: Trao 140 triệu cho gia đình thanh niên xả thân cứu khách bị lạc ở Sơn Trà

HẢI CHÂU