Phương án cuối cùng sắp xếp các đơn vị hành chính Lào Cai

0
968

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Báo cáo tóm tắt Đề án tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Nguyễn Tiến Dũng cho biết, tỉnh Lào Cai có 99 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, trong đó có 8 huyện, 1 thành phố thuộc tỉnh. Số lượng ĐVHC cấp huyện có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là huyện Si Ma Cai.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai Nguyễn Tiến Dũng báo cáo tại hội nghị

Số lượng ĐVHC cấp xã của tỉnh Lào Cai có 164 đơn vị, trong đó có 143 xã, 12 phường và 9 thị trấn. Số ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là 17 đơn vị gồm 16 xã và 1 phường.

Theo phương án sắp xếp các ĐVHC, tỉnh Lào Cai đề xuất không thực hiện sắp xếp huyện Si Ma Cai với lý do, đây là huyện vùng cao biên giới, có những yếu tố đặc thù riêng như: vị trí địa lý, địa hình khó khăn, phức tạp và biệt lập; có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh; các yếu tố về dân tộc, tôn giáo, văn hóa, phong tục tập quán. Nếu tiến hành sắp xếp có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội và sự ổn định trong hoạt động của cả hệ thống chính trị. Do đó, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị các Bộ, ngành Trung ương thẩm định, báo cáo Chính phủ không đưa vào danh sách thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021, để huyện Si Ma Cai có điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư, tập trung phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, dân tộc, tôn giáo nơi biên cương của Tổ quốc.

Về phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã, tỉnh Lào Cai thực hiện sắp xếp 19 đơn vị (16 xã, 2 phường và 1 thị trấn).

Trong đó, 13 xã có 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định; sắp xếp 6 đơn vị (3 xã, 2 phường và 1 thị trấn) theo diện khuyến khích.

Cụ thể, tại huyện Bảo Thắng, thành lập thị trấn Phố Lu trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Phố Lu và thị trấn Phố Lu.

Tại huyện Bảo Yên, thành lập xã Phúc Khánh trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Long Phúc và xã Long Khánh.

Tại huyện Văn Bàn, thành lập xã Võ Lao trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Văn Sơn và xã Võ Lao.

Trung tâm hành chính Si Ma Cai. (Ảnh LCO)

Tại huyện Si Ma Cai, thành lập xã Quan Hổ Thẩn trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 3 xã (thuộc diện sáp nhập) là xã Quan Thần Sán, xã Cán Hồ và xã Mản Thẩn. Thành lập xã Lùng Thẩn trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 2 xã (thuộc diện sáp nhập) là xã Lử Thẩn và xã Lùng Sui.

Tại huyện Bát Xát, thành lập xã A Lù trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 2 xã là xã A Lù và xã Ngải Thầu (thuộc diện sáp nhập).

Tại huyện Bắc Hà, thành lập xã Tả Củ Tỷ trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 2 xã (thuộc diện sáp nhập) là xã Bản Già và xã Tả Củ Tỷ. Thành lập xã Lùng Phình trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 2 xã (thuộc diện sáp nhập) là xã Lầu Thì Ngài và xã Lùng Phình.

Tại thành phố Lào Cai, thành lập phường Lào Cai trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của phường Phố Mới và phường Lào Cai.

Như vậy, sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Lào Cai có 9 ĐVHC cấp huyện (8 huyện và 1 thành phố); có 154 ĐVHC cấp xã (134 xã, 10 phường và 9 thị trấn), giảm 10 ĐVHC cấp xã.

Bên cạnh phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, tỉnh Lào Cai cũng xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phương án bố trí, sắp xếp các chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp; phương án sắp xếp những người dôi dư và phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản sau sắp xếp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho rằng, tỉnh Lào Cai đã tiến hành sắp xếp tất cả các ĐVHC cấp xã thuộc diện phải sắp xếp, sau sắp xếp giảm được 10 đơn vị. Đối với đề xuất chưa sắp xếp huyện Si Ma Cai, tỉnh đã có các giải trình rõ và thuyết phục trong Đề án. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có phương án cụ thể và lộ trình sắp xếp đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư đối với từng ĐVHC cấp xã sau khi sáp nhập.

TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: 8 trường THPT bị giải thể trước thềm năm học mới

Đắk Nông: Tổ chức sắp xếp lại các cơ sở giáo dục để tinh giản biên chế

Có nơi chần chừ không muốn sáp nhập huyện, xã nhưng bàn lùi sao được

Huyền Anh