Home Thời sự Xã hội Đà Nẵng: Quận Hải Châu bổ nhiệm không đúng quy định 8...

Đà Nẵng: Quận Hải Châu bổ nhiệm không đúng quy định 8 viên chức lãnh đạo, quản lý

Theo kết luận thanh tra, có 8 trường hợp bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý do Ban Tổ chức Quận ủy thực hiện quy trình bổ nhiệm không đúng quy định. Trong đó, hồ sơ của 5 trường hợp bổ nhiệm tại chỗ và 2 trường hợp bổ nhiệm từ nơi khác đến thiếu các văn bản sau:

Đà Nẵng: Quận Hải Châu bổ nhiệm không đúng quy định 8 viên chức lãnh đạo, quản lý
Ông Lê Anh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu

Văn bản đề xuất của đơn vị, tờ trình của UBND quận; bảng nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín; biên bản lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ (cán bộ chủ chốt), biên bản lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ (tập thể lãnh đạo); lý lịch khai theo mẫu 2c; 5 trường hợp, hồ sơ bổ nhiệm thiếu chứng chỉ trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp và tương đương trở lên và 1 trường hợp không có bảng nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi công tác.

Kết luận thanh tra chỉ ra trường hợp nhân sự được giới thiệu không đạt tỉ lệ phiếu theo quy định của Hội đồng sư phạm nhà trường nhưng vẫn được giới thiệu để lấy phiếu giới thiệu nhân sự của tập thể lãnh đạo là không đúng quy định về nguyên tắc lựa chọn nhân sự.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra 15 trường hợp bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý khác do UBND quận thực hiện bổ nhiệm trước ngày 7/9/2017 và 3 trường hợp sau thời điểm này (Huỳnh Thị Bích Văn, Ngô Thị Thanh Tú, Nguyễn Đài Nương) là không đúng quy định về quy trình thủ tục và thành phần hồ sơ bổ nhiệm.

Trong đó có 5 trường hợp thiếu phiếu tín nhiệm của tập thể lãnh đạo, 1 trường hợp thiếu phiếu thảo luận nhận xét, đánh giá và biểu quyết bằng phiếu kín; 9 trường hợp thiếu tờ trình của UBND quận; 3 trường hợp thiếu thông báo của Quận ủy; 7 trường hợp thiếu chứng chỉ trình độ lý luận chính trị.

Kết luận thanh tra cũng xác định, UBND quận Hải Châu bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa làm Phó đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị (năm 2017) và chuyển ông Khoa về làm Phó trưởng ban quản lý chợ Mới Hòa Thuận (năm 2018) không phù hợp với đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp.

Cùng với đó, Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra các hạn chế khác của quận Hải Châu là chuyển đổi vị trí công tác không đúng quy định tại Nghị định 150/2013/NĐ-CP, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của Ban quản lý công trình xây dựng cơ bản và bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên thiếu chứng chỉ bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp là không đúng quy định

Một vài đơn vị sự nghiệp có số lượng cấp phó không đúng quy định; một số đơn vị sự nghiệp chưa xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc xây dựng nhưng chưa được phê duyệt. UBND quận cử một số công chức chưa giữ ngạch chuyên viên chính trở lên, viên chức chưa giữ chức danh nghề nghiệp hạng II trở lên tham gia vào Ban chấm thi đối với kỳ thi tuyển viên chức, Ban kiểm tra sát hạch đối với kỳ xét tuyển viên chức…

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Nội vụ họp rút kinh nghiệm về thiếu sót trong công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại quận Hải Châu. Đồng thời kiến nghị Quận ủy Hải Châu chỉ đạo ban Tổ chức Quận ủy tham mưu rà soát khắc phục những thiếu sót có liên quan trong công tác bổ nhiệm viên chức tại UBND quận Hải Châu.

Đáng chú ý, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND quận Hải Châu tổ chức họp kiểm điểm, chấn chỉnh đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức rà soát, xem xét có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, ký kết hợp đồng làm việc…

TIN LIÊN QUAN

Những chiếc ô tô ngang ngược làm xấu khai giảng năm học mới ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Lễ khai giảng không thả bóng bay, không phát biểu của lãnh đạo

Đà Nẵng: Một số địa phương chưa đủ số lượng giáo viên tiểu học, mầm non

HẢI CHÂU
- Advertisment -
Đà Nẵng: Quận Hải Châu bổ nhiệm không đúng quy định 8 viên chức lãnh đạo, quản lý

Most Popular

Recent Comments