Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phải “thấm nhuần” chứ đừng “học thuộc”

0
1372

Những chỉ dẫn quý báu

Theo Thạc sĩ Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của một vĩ nhân, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua di chúc của Người mang giá trị cách mạng, khoa học và nhân văn, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

“50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Di chúc của Người chính là chúng ta góp phần biến tâm nguyện của Người thành hiện thực. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã và đang làm theo tâm nguyện vì nước, vì dân, thực hiện những lời căn dặn tâm huyết, chí tình, những điều mong ước khát khao, cháy bỏng của Người”, Thạc sĩ Vũ Đức Nam bày tỏ.

Bàn về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng lưu ý: “Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc lịch sử để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, Bác Hồ đã căn dặn: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Là Đảng cầm quyền, Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn, phải mạnh mẽ, trong sạch, kiểu mẫu. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Chăm lo đời sống nhân dân đã trở thành bổn phận, trách nhiệm và là một sứ mệnh vẻ vang của Đảng”.

Nhiều người thuộc nhưng không thấm nhuần lời dặn của Bác

Thực hiện Di chúc của Bác, những nội dung về đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quan tâm, chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về nhân dân lao động… luôn được xem là những trọng điểm để các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm thực hiện.

50 năm qua, các cán bộ, Đảng viên luôn tu dưỡng, phấn đấu, thực hiện những điều Bác dặn. Tuy nhiên, trong hàng triệu Đảng viên, cán bộ với trình độ nhận thức, tư tưởng, cuộc sống và công việc, thử thách khác nhau, khó tránh khỏi những người thực hiện không nghiêm, vi phạm thậm chí vi phạm nghiêm trọng những lời Bác dặn. Họ đã đánh mất uy tín, địa vị, vai trò và lòng tin của chính họ đối với nhân dân, với Đảng.

Một bộ phận cán bộ, Đảng viên, kể cả những người giữ cương vị quan trọng, từng vào sinh ra tử trong chiến tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, giờ vẫn bị gục ngã trước uy lực, cám dỗ của đồng tiền, danh lợi cá nhân.

“Họ thuộc Di chúc của Bác Hồ nhưng lại không thấm nhuần lợi dặn của Bác là phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, phải đoàn kết và thống nhất trong Đảng, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Họ đã bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Họ phai nhạt lý tưởng, xa rời Đảng, chạy theo lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí trở thành “giặc nội xâm” phản lại lợi ích của nhân dân”, Thạc sĩ Vũ Đức Nam phân tích.

Mặt khác, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn nhiều việc chưa được làm hoặc chưa làm đầy đủ như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Cụ thể, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Nhiều cán bộ, Đảng viên, trong đó có cả người đứng đầu, chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào một số Đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước… Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

chú thích anh: Triển lãm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Nam Định thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ảnh: Duy Hưng

Đề cập tới một số vấn đề cần chú trọng khi thực hiện Di chúc của Bác Hồ, TS. Vũ Thị Kiều Phương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh: “Cho đến cuối đời, trong Di chúc, Người vẫn đau đáu về chữ “Liêm” trong xây dựng đạo đức cách mạng của Đảng. Học chữ “Liêm” ở Chủ tịch Hồ Chí Minh không có nghĩa là sẽ phải kìm nén tất cả các ham muốn, từ bỏ tất cả những ước vọng, bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề phê phán những ham muốn và ước vọng chân chính của mỗi con người, mà chỉ phê phán những ham muốn, ước vọng có thể làm cho con người ta trở nên “bất liêm” và bị thui chột nhân cách… Học chữ “Liêm” ở Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giúp giữ gìn và hoàn thiện nhân cách tốt đẹp của con người Việt Nam, nhất là trong những hoàn cảnh đầy cám dỗ xung quanh như trong bối cảnh phát triển đất nước ta hiện nay, để phát triển toàn diện”.

Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây, không ít cán bộ, công chức, viên chức đã bị kiểm điểm, cảnh cáo, kỷ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi không giữ được chữ “Liêm”.

“Sở dĩ họ bị lòng tham làm mờ mắt là bởi trong bối cảnh đất nước hiện nay, mặt trái của nền kinh tế thị trường đã kích thích và tạo điều kiện cho những ham muốn xấu xa về tiền tài và sắc dục trỗi dậy, lấn át những ham muốn chân chính. Điều đáng tiếc là, không ít trong số những cán bộ, công chức, viên chức đó là người đang hoặc từng có vị trí rất cao trong xã hội. Họ không những không hoàn thành chức trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó mà còn làm tổn hại đến uy tín, hình ảnh của Đảng và Nhà nước trước nhân dân”.

Hướng tới tương lai tươi sáng hơn

“Trong Di chúc cũng như trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thiết đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhằm không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân lao động. Đây là một sự nghiệp vĩ đại và là một sự nghiệp gian nan, cực khổ. Gánh vác trọng trách đó, Đảng phải chịu trách nhiệm trước đất nước và nhân dân về sự lãnh đạo của mình. Trong đó, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phải phản ánh lợi ích của đại đa số nhân dân, lấy con người, lấy nhân dân làm hệ quy chiếu cho mục tiêu của sự phát triển đất nước”, PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất nhấn mạnh.

Cuộc sống không ngừng vận động, phát triển. Ước mong của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đất nước Việt Nam ngày càng hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, sánh vai với các cường quốc trên thế giới, sống trong hòa bình, độc lập, dân tộc, tự do, dân chủ, giàu mạnh vững bền.

Kết thúc bản Di chúc, Bác viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đây cũng là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc ta, từng bước hướng tới tương lai tươi sáng hơn.

TIN LIÊN QUAN

Độc đáo tem mạ vàng có hình ảnh Bác Hồ

Ngày Tết Độc lập đầu tiên ở Sài Gòn

Bình Minh