Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đồng ý chủ trương tuyển dụng 456 giáo viên Tiểu học

0
1345
Văn bản số 5780/UBND-NC1, đồng ý chủ trương để UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc tuyển dụng 456 giáo viên tiểu học còn thiếu

Số lượng tuyển dụng ở các địa phương như sau: Huyện Cẩm Xuyên 50 chỉ tiêu; Can Lộc 30 chỉ tiêu; Đức Thọ 40 chỉ tiêu; huyện Kỳ Anh 83 chỉ tiêu; Lộc Hà 34 chỉ tiêu; Nghi Xuân 50 chỉ tiêu; TP Hà Tĩnh 44 chỉ tiêu; thị xã Kỳ Anh 71; Thạch Hà 46 chỉ tiêu và Vũ Quang 8 chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ số lượng, chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, xác định cơ cấu tuyển dụng, báo cáo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo để thẩm định và thực hiện tuyển dụng theo đúng quy đính hiện hành và phân cấp của UBND tỉnh.

Đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định cơ cẩu tuyển dụng của UBND các huyện, thành phố, thị xã; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng của các địa phương, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

TIN LIÊN QUAN

TX. Kỳ Anh: Tuyển dụng đặc cách thêm 60 giáo viên mầm non và tiểu học

Hà Tĩnh tuyển dụng 410 giáo viên mầm non và tiểu học

Trần Hoàn
Từ khóa: Tuyển dụng giáo viên 456 giáo viên tiểu học sẽ được tuyển dụng UBND tỉnh Hà Tĩnh Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Sở Nội vụ Hà Tĩnh