Đà Nẵng: Thay cán bộ không đủ phẩm chất tại cơ quan phòng chống tham nhũng

0
89

Theo đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực trên địa bàn; trọng tâm là rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN theo công văn của Ban Thường vụ Thành ủy về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Cán bộ tại bộ phận “Một cửa” trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng được yêu cầu phải chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu (Ảnh: HC)

Cụ thể, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện được yêu cầu rà soát, đánh giá, chấn chỉnh, thay thế hoặc đề xuất thay thế kịp thời các cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra, PCTN và các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, công dân, dễ phát sinh tham nhũng.

Đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy trình làm việc của các đoàn kiểm tra, thanh tra; đảm bảo giải quyết công việc công khai, minh bạch, chặt chẽ; không để tạo kẽ hở cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, thanh tra, đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ việc tham nhũng để răn đe, giáo dục chung. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, cố tình né tránh, chậm trễ, kéo dài, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hành vi tham nhũng, tiêu cực khác.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh PCTN, lãng phí, tiêu cực; thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên về công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05-CT/TU ngày 5/1/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (diễn ra từ ngày 9 – 11/7/2019), UBND TP Đà Nẵng đã có báo cáo số 149/BC-UBND về công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó cho biết: “Trong kỳ, theo báo cáo của các đơn vị, địa phương chưa phát hiện trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi”.

Cũng theo báo cáo 149/BC-UBND: “Trong kỳ, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các tổ chức thanh tra trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 38 đơn tố cáo. Qua xử lý có 16 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết xong 08 đơn (tố cáo sai), đang giải quyết 08 đơn. Qua công tác giải quyết tố cáo chưa phát hiện hành vi tham nhũng”.

Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức hội

UBND TP Đà Nẵng cũng vừa có văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức hội trong quá trình hoạt động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ phải thực hiện theo đúng quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của pháp luật về hội, quỹ.

Đồng thời, phải thực hiện đúng Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nguyên tắc tự nguyện, không bắt buộc, không đề ra mức đóng góp, không giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới trong việc vận động tài trợ, viện trợ; công khai các khoản đóng góp và thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hội phải thường xuyên tự kiểm soát và hoàn thiện cơ chế hoạt động để giảm thiểu rủi ro, tăng cường phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức hội; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công dân và các tổ chức liên quan thực hiện về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Đà Nẵng, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện Quyết định 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020.

TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: 1.447 tỉ đồng thu gom toàn bộ nước thải ra vùng biển Sơn Trà

Đà Nẵng: Trong 10 ngày tới, xâm nhập mặn hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm

Thượng nguồn chưa mưa, thủy điện ngừng xả, Đà Nẵng khó khôi phục cấp nước

HẢI CHÂU