Thủ tướng miễn nhiệm 2 Phó chủ tịch tỉnh Bến Tre

0
1379
Ông Nguyễn Hữu Phước

Cụ thể, tại Quyết định số 1060/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Phước, để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trương Duy Hải

Tại Quyết định số 1061/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 20121 đối với ông Trương Duy Hải để nghỉ hưu theo chế độ.

TIN LIÊN QUAN

UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa và một loạt lãnh đạo chủ chốt

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định hàng loạt nhân sự mới ở Hà Tĩnh

Huyền Anh