Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tránh “bệnh” thành tích

0
74

Đây là ý kiến của PGS.TS Nguyễn Chí Hiếu, tạp chí Cộng sản tại hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức sáng nay (22/8) tại Hà Nội.

Hội thảo do tạp chí Cộng sản phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu, với 12 tham luận được trình bày trong buổi sáng 22/8.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ươn Sơn Minh Thắng thừa nhận một thực tế rằng, trong những năm đổi mới vừa qua, do tác động tiêu cực bởi mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở các cấp thiếu tu dưỡng, rèn luyện, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có cả những đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các cấp, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Do vậy, cần phải làm cho việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở thành một nhu cầu văn hóa, tự giác, thành động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tính riêng từ tháng 5/2018 đến tháng 8/2019 đã có hơn 700 tin, bài được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương, hơn 900 tin, bài đăng trên các tạp chí của bộ, ngành về mô hình, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là công việc, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

“Cần phải nhận thức rõ rằng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt hàng ngày. Phương châm thực hiện cần quán triệt là: “Trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”; Chú trọng việc làm bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả; Người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho quần chúng nhân dân”, ông Sơn Minh Thắng nhấn mạnh.

Bàn về câu chuyện học tập, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Chí Hiếu, tạp chí Cộng sản lưu ý: Yêu cầu đặt ra hiện nay là cần thực hiện noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thực chất và thiết thực, tránh rơi vào “bệnh” hình thức, “bệnh” thành tích hoặc theo kiểu làm cho có phong trào, làm một cách đại khái, qua loa, chiếu lệ.

Bởi trên thực tế, “đã có lúc, có nơi việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ yếu chỉ để đánh bóng hình ảnh của lãnh đạo, lăng xê thành tích của đơn vị, nặng về mệnh lệnh hành chính hoặc theo chỉ thị của cấp trên chứ chưa phải phong trào mang tính tự giác, thiết thực đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng”, PGS.TS Nguyễn Chí Hiếu thẳng thắn bày tỏ.

Tổng Biên tập tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn phát biểu kết luận hội thảo.

Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức nhằm khắc phục những hạn chế, nhược điểm khi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nhằm tôn vinh, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong xã hội, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, làm theo, noi gương Người.

TIN LIÊN QUAN

50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị

Lắng đọng “Muôn vàn tình thương yêu” ở 3 miền đất nước

GS.TS Hoàng Chí Bảo: Hãy học Bác “nói đi đôi với làm”

Bình Minh