Sở GDĐT TP.HCM quy định mức khung cụ thể cho từng khoản thu

0
79
Sở GDĐT TP.HCM quy định mức khung cụ thể cho các khoản thu đầu năm.

Theo đó, về các khoản thu thỏa thuận, Sở quy định khung mức thu đối với 6 khoản thu như sau:

Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của bậc tiểu học không quá 150.000 đồng/tháng/học sinh; bậc THCS không quá 200.000 đồng/tháng/học sinh; THPT không quá 300.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú, bậc mầm non không quá 400.000 đồng/tháng/học sinh; các bậc học còn lại không quá 250.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền vệ sinh bán trú không được quá 50.000 đồng/tháng/học sinh đối với tất cả bậc học.

Tiền thiết bị phục vụ bán trú, bậc mầm non không thu quá 450.000 đồng/năm/học sinh; các bậc học còn lại không quá 200.000 đồng/năm/học sinh.

Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đối với bậc mầm non không quá 40.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng, các trường thỏa thuận mức thu với phụ huynh học sinh.

Ngoài ra, trong văn bản hướng dẫn thực hiện, Sở yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng dự toán thu đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, thu đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu – chi từng khoản đến từng phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cung cấp hóa đơn đầy đủ, rõ ràng…

Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc các văn bản về thu chi đầu năm, thực hiện giãn thời gian thu, không thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Tới đây, Sở GDĐT và các quận, huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học để kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản không đúng quy định.

TIN LIÊN QUAN

700 tân sinh viên Đại học Ngân hàng TP.HCM háo hức nhập học

Đà Nẵng: Kiểm tra 100% nhà vệ sinh tại các trường trước khi vào năm học mới

Bạch Dương
Từ khóa: thu tiền đầu năm học các khoản thu đầu năm thu theo thỏa thuận sở giáo dục tphcm các khoản thu thỏa thuận lạm thu