Home Thông tin tổng hợp “Kiên quyết không lựa chọn nhân sự có biểu hiện “chạy chọt,...

“Kiên quyết không lựa chọn nhân sự có biểu hiện “chạy chọt, vận động“

Sáng 20/8, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vẫn còn một bộ phận đảng viên chưa gương mẫu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Kiên quyết không lựa chọn nhân sự có biểu hiện “chạy chọt, vận động“
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)

Theo ông Trần Quốc Vượng, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiêm túc chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với các phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Nhiều cấp ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, từng bước cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều tác phẩm báo chí, văn học có giá trị tạo hiệu ứng lan tỏa khắp xã hội, góp phần làm cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người; Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. Những nơi đã làm tốt, tiêu biểu như VTV, VOV, Báo Nhân dân, TTXVN, báo Quân đội nhân dân…

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực trong phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng- an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong làm việc, tinh thần cán bộ phục vụ nhân dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành chống lãng phí, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những mặt tồn tại, như một số cấp ủy, đơn vị chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung trọng tâm để quyết liệt thực hiện.

Những vấn đề nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Triển khai việc thực hiện chuyên đề hàng năm ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức, đơn điệu, chưa phù hợp, chưa hấp dẫn với các đối tượng, chưa tạo được phong trào hành động sâu rộng, thiết thực, cụ thể ở các cấp, các ngành gắn với việc phát triển KT-XH, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng…

“Vẫn còn một bộ phận đảng viên có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thực sự gương mẫu, tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao, sức lan tỏa của các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác với đông đảo quần chúng nhân dân còn hạn chế. Chưa quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Chỉ thị” – ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, việc cảnh báo phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, chưa phát hiện sớm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng phải chịu hình thức xử lý của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là về công tác tổ chức cán bộ. Kịp thời giới thiệu, lan tỏa trong xã hội những tấm gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05.

Chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, từ nay tới dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ, các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên, cần chuẩn bị thật tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đều phải thấm nhuần lời Bác đã căn dặn: “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; phải tránh xa để loại trừ những biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ”, “thân quen”, “nể nang, dễ dãi” khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh cần thực kiện thật tốt Kết luận số 55 của Ban Bí thư, nội dung chủ yếu là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ. Bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số.

“Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất, năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, “dĩ hòa vi quý”, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau” – ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Ông Trần Quốc Vượng lưu ý tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải tạo được phong trào chuyển biến thực sự theo gương Bác. Cần phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất như văn phòng phẩm, điện nước, xăng xe, đi máy bay, tiết kiệm các việc tiêu dùng cá nhân… theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

“Những năm gần đây, theo Chỉ thị của Tổng Bí thư, khi tổ chức các chuyến đi của Tổng Bí thư, Văn phòng Trung ương tổ chức đi xe chung cho các Phó ban, chứ không có việc mỗi đồng chí một xe. Việc này hiện nay thực hiện tương đối tốt. Chúng ta tới một cơ sở mà đoàn xe dài dằng dặc rất là phản cảm. Chúng ta cần chú ý việc này” – ông Trần Quốc Vượng cho biết.

TIN LIÊN QUAN

Không đề xuất nhân sự chạy chọt, tranh thủ lẫn nhau vào khóa 13

Theo Kim Anh/VOV
- Advertisment -
“Kiên quyết không lựa chọn nhân sự có biểu hiện “chạy chọt, vận động“

Most Popular

Recent Comments