Bổ nhiệm nhân sự Ban Tuyên giáo Trung ương

0
71

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đã trao quyết định tiếp nhận, chuyển ngạch công chức và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Nhựt, Tổng biên tập, Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ từ ngày 15/8/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, ông Nguyễn Minh Nhựt là một cán bộ năng động, nhạy bén, kịp thời xử lý những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công việc.

Đồng thời ông Võ Văn Phuông lưu ý, khi chuyển công tác về Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, làm công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong chỉ đạo, định hướng công tác văn hóa – văn nghệ, định hướng tư tưởng, ông Nguyễn Minh Nhựt cần luôn rèn luyện, tu dưỡng, bồi đắp kiến thức, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn bằng nhiều kênh khác nhau để nhanh chóng tiếp cận công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Theo VGP