Home Giáo dục Vì sao 56 giáo viên THCS ở Hà Tĩnh phải lâm cảnh...

Vì sao 56 giáo viên THCS ở Hà Tĩnh phải lâm cảnh “đi biệt phái”?

Với mục đích đảm bảo về cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, cân đối thiếu, thừa giáo viên giữa các đơn vị cấp huyện, UBND tỉnh đã phê duyệt 56 chỉ tiêu biệt phái giáo viên Trung học cơ sở giữa các huyện thị, gồm 33 chỉ tiêu Toán – Lý – Tin, 2 chỉ tiêu Hóa -Sinh, 14 chỉ tiêu Văn – Sử – Địa – GDCD, 7 chỉ tiêu Ngoại ngữ.

Vì sao 56 giáo viên THCS ở Hà Tĩnh phải lâm cảnh “đi biệt phái”?

Số lượng, cơ cấu chỉ tiêu biệt phái giáo viên THCS năm 2019.

Các huyện, thị có giáo viên biệt phái gồm: Thạch Hà 6 giáo viên, Can Lộc 8 giáo viên, Hương Khê 18 giáo viên, Hương Sơn 1 giáo viên, Vũ Quang 6 giáo viên, Đức Thọ 10 giáo viên, Nghi Xuân 3 giáo viên và TX .Hồng Lĩnh 4 giáo viên.

Thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh là hai đơn vị tiếp nhận toàn bộ giáo viên biệt phái, trong đó: TX Kỳ Anh tiếp nhận 12 giáo viên được biệt phái từ các huyện Hương Khê (8 giáo viên Toán – Lý – Tin), Vũ Quang (2 Hóa -Sinh), Thạch Hà (2 Tiếng Anh).

Huyện Kỳ Anh tiếp nhận 44 giáo viên được biệt phái từ các huyện, thị Thạch Hà (4 giáo viên Toán – Lý – Tin), Can Lộc (2 giáo viên Toán – Lý – Tin, 4 giáo viên Văn – Sử – Địa – GDCD, 2 Tiếng Anh), Hương Khê (10 giáo viên Văn – Sử – Địa – GDCD), Hương Sơn (1 giáo viên Toán – Lý – Tin), Vũ Quang (4 giáo viên Toán – Lý – Tin), Đức Thọ (10 giáo viên Toán – Lý – Tin), TX Hồng Lĩnh (4 giáo viên Toán – Lý – Tin), Nghi Xuân (3 giáo viên Tiếng Anh).

UBND các huyện, thị xã có chỉ tiêu biệt phái giáo viên ra quyết định biệt phái giáo viên theo chỉ tiêu đã được phê duyệt đến huyện, thị xã tiếp nhận theo cơ cấu, hoàn thành trước ngày 30/8/2019; Chủ tịch UBND cấp huyện nơi tiếp nhận, bố trí giáo viên biệt phái tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên công tác. Thời gian biệt phái không quá 2 năm.

Chế độ, chính sách đối với giáo viên biệt phái được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế biệt phái giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên.

TIN LIÊN QUAN

Gần 200 nhân viên, giáo viên hợp đồng ở Hà Tĩnh được chuyển biên chế

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn ngành sư phạm

Bộ GD-ĐT giải trình các vấn đề nóng

Đình Sơn
Từ khóa: Quyết định biệt phái giáo viên THCS Hà Tĩnh
- Advertisment -
Vì sao 56 giáo viên THCS ở Hà Tĩnh phải lâm cảnh “đi biệt phái”?

Most Popular

Recent Comments